Metaverk – Trondheim Open 2018 [Lydinstallasjon]

TEKS Nedre Bakklandet 20C, Trondheim, Norway

Metaverk er en generativ lydinstallasjon spesiallaget som åpningsprosjekt for TEKS´ nye visningslokaler i forbindelse med Trondheim Open. Verket er et samarbeid mellom lydkunstnerne Arnfinn Killingtveit og Øyvind Brandtsegg. Utstillingen består av flere separate lyd entiteter, hver med sine unike egenskaper og uttrykk. Summen av disse skaper et helhetlig dynamisk lydmiljø, en slags abstrakt sonisk fauna hvis uttrykk blir påvirket av alt som skjer av hørbare hendelser i omgivelsene. Installasjonen og dens komponenter forholder seg slik til både seg selv, sine omgivelser og sine abstraherte minner av hendelser i rommet. Verkets generative natur er i stadig endring, og det vil derfor aldri høres helt likt ut. Les mer...

Free

Jørgen Larsson: Lyd i visningsrom [Workshop]

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Pragmatisk lyd - Utvikling av bærekraftige teknikker for lydpresentasjoner i gallerirom. TEKS.Studio 8. mars 10.00 - 14.00. Maks åtte deltakere, første kvinne til mølla! Kursavgift kr. 300,- inkl. boken "Håndarbeid for lydarbeid i visningsrom" av kursleder Jørgen Larsson. Denne workshopen er rettet mot profesjonelle og semiprofesjonelle lydpersoner, som ønsker å utforske nye teknikker for lydpresentasjon i gallerirom. Her vil vi møtes som kollegaer og se hva vi kan få til i akustisk vanskelige rom. Jeg har skrevet en bok rettet mot galleriansatte. Der er det beskrevet en del løsninger på vanlige utfordringer. Nå er jeg interessert i å diskutere og prøve ut nye metoder som er gjennomførbare for galleri- og museumsansatte, slik at vi sammen kan løfte lydkvaliteten i verdens gallerier og museer. (Intet mindre!)
Les mer...

NOK300

Truls Waagø: Sonor Color [Generativ videoinstallasjon]

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Sonor Color, et uendelig foranderlig bilde. Forhåndsopptak av lydbilder i kombinasjon med sanntidslytting genererer ved hjelp av videogeneratoren “The Synchronator” et levende og uendelig foranderlig elektronisk maleri. The Synchronator er utviklet av Nederlandske Bas van Koolwijk og Gert-Jan Prins.
Les mer...

SONIC GESTURES | Pamela Z

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

SONIC GESTURES 2019 er en lyd- og videoinstallasjon som består av seks synkroniserte videoer med fragmenterte bilder av gester og bevegelse. Installasjonen presenterer oss for et virtuelt kor av av babbling, hvisking, synging og lydlige former i stadig forandring. --- English: SONIC GESTURES 2019 is a video installation that consists of six frame-locked channels of video composed of fragmented gestural images with sound. The installation presents the audience with a virtual chorus of chattering, whispering, singing, and ever transforming sonic entities.
Les mer...

Gunhild Mathea Olaussen

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Gunhild Mathea Olaussens installasjon «Interferens» tar utgangspunkt i interferens og svevninger i vårt menneskelige sanseapparat, som fenomen, metode og kunstnerisk tematikk. Arbeidet er komponert i polyrytmikk over et utvidet stemmespekter av atten interfererende glassplater, gips og fargepigment, kvinnevokal, perkusjon og partitur trykket i letterpress.

Christian Blom

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Treverk, svart stål, hesjestreng, gitarstreng, kobbertråd, gummistrikk, blikkboks, fiskesene, hyssing, sytråd, blylodd, bjelle, fløyte, belg, lys, elektronikk, programvare og datamaskin.

Det finnes en liten knapp opplyst av en diode, denne er montert på et stativ som stikker ut fra installasjonen. Grensesnittet mot publikum minner om teknisk museum og modelljernbanens startknapp. Når dioden er opplyst kan publikum trykke for å sette i gang en musikk og al-Khowarizmis Mekaniske Orkester spiller et forslag til en musikk, som for å si: dette kan også være musikk, eller: slik kan man organisere lyd, lys og bevegelse i et musikalsk forløp.
Les mer...

THE AGREEMENT | Eirik Havnes

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

The Agreement is an installation based on feedback through eight circular saw blades using contact microphones and tactile transducers. Each saw blade generates a feedback loop which produces a set of frequencies that resonates in the blade itself. When the different saw blades are fed into each other, creating new and bigger feedback loops, new tones appear, and the only frequencies that will be heard are those that the included blades have in common. In this way, the installation will always create new tones and frequencies, all depending on which saw blades that are connected to each other.

Free

HISS | Magdaléna Manderlová

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

HISS is a poetic work and in its core lies our relationship to nature. The work is grounded in the fields of acoustic ecology and listening practices, and pays attention to surrounding soundscapes.

Free