Loading Events

HISS er et bestillingsverk til “The Earth / Current Way of Living” (gruppeutstilling i Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, Tsjekkia, 04.12.2019-31.01.2020) og er basert på min ekskursjon til Nord-Böhmer-regionen i 2019. Nord-Böhmer-regionen ligger på et stort kullfelt, og forestillingen om ekstraktivisme og gruvedrift er integrert i landskapet i løpet av de siste århundrer.

På en uke engasjerte jeg meg i nærmiljøet ved å gå. Jeg gikk 20-25 km per dag og engasjerte meg med landetskapet gjennom kroppen min. Målet mitt var å fortsette å utvide mine lydforestillinger – å føle og møte landskapet mens jeg absorberte de naturlige og kulturelle historiene til stedene. Områdene hvor jeg gikk gjennom er forlatt og utenfor stien, ofte i landskapet mellom utvinningsstedet og de omkringliggende landsbyene. Jeg ønsket å invitere publikum til å fornemme og å utforske disse stedene igjen, gjennom min erfaring. Arbeidet består av en lydoppsats og en kunstpublikasjon.
Som en del av å stille ut HISS i TEKS, organiserer jeg flere offentlige arrangementer.

31. Oktober og 8. November, veileder jeg to lydvandringer – gruppelyttingsøvelser der vi vil lytte til omgivelsene.
21. november arrangerer jeg en ekskursjon til den gamle kobbergruven på Løkken Verk (Orkla Industrimuseum) med omvisning og lytting til HISS inne i gruven. Med ekskursjonen ønsker jeg å plassere HISS i den lokale sammenhengen med kobberdrift i Trøndelag, og åpne en dialog om den globale forestillingen om gruvedrift.
Alle arrangementene er offentlige og gratis, og er tilgjengelige ved registrering. Finn mer informasjon på teks.no

HISS er vist på “Sound Occupations” på STIFF Film Festival, Rijeka, Kroatia (2020), “HISS” i TEKS – Trondheim elektroniske kunstsenter, Norge (2020), “EARTH / The Current Way of Living” i Galerie Emila Filly, Usti nad Labem, Tsjekkia (2019) . HISS (lyd) kringkastes på RUMMUR radio (2020), Radio Space av Borealis festival for eksperimentell musikk (2020) og Girlmonster! på Radio Primavera Sound (2019). HISS (tekst) ble publisert på nytt på SOUNDEST nummer 6 (2020) og Fusion Journal, Listening in the Anthropocene edition (2021). HISS støttes av Kulturrådet og Fond for lyd og bilde.

HISS is a work commissioned by The Earth/Current Way of Living (group exhibition in Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, Czech Republic, 04.12.2019-31.01.2020) and is based on my field trip in the North Bohemian region in 2019. The region lies on a major coalfield and the notion of extractivism and mining have weaved into the land over the course of two centuries.

In one week, I engaged with the local environment by walking. I walked 20-25km per day and engaged immensely with the land through my body. My aim was to keep widening my sonic imaginations – to sense and to meet the landscape while absorbing the natural and cultural stories of the sites. These spaces that I walked through are abandoned and off the path, often the landscapes in between the extraction site and the surrounding villages. I wanted to invite the audience to sense and to re-explore these spaces, again, through my experience. The work consists of a sound essay and an artist book.

As part of re-exhibiting HISS in TEKS, I’m organizing several public events.
31. October and 8. November, I’m guiding two sound walks – group listening exercises through which I will unfold my methodologies.

21. November, I’m organizing an excursion to an old copper mine at Løkken Verk (Orkla Industrimuseum) with a guided tour and listening to HISS inside the mine pit. I want to situate HISS in the local context of copper mining in Trøndelag, as well as the global notion of extractivism and mining in relation to the climate crisis.
All of the events are public and free, and are available upon registration. Find more information at teks.no

HISS was displayed at Sound Occupations by STIFF Film Festival, Rijeka, Croatia (2020), TEKS – Trondheim Electronic Arts Centre, Norway (2020), EARTH/The Current Way of Living at Galerie Emila Filly, Usti nad Labem, Czech Republic (2019). HISS (audio) re-broadcasted at RUMMUR radio (2020), Radio Space by Borealis festival for experimental music (2020), and Girlmonster! at Radio Primavera Sound (2019). HISS (text) re-published at SOUNDEST issue 6 (2020) and Fusion Journal, Listening in the Anthropocene edition (2021). HISS is supported by Kulturrådet and Fond for lyd og bilde.

Magdaléna Manderlová (f.1991 i Tsjekkia) er en kunstner med base i Trondheim, Norge. Sammen med en MFA-grad fra Universitetet i Ostrava, Tsjekkia (2015), og en MFA-grad fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU (2018), har hun også en musikalsk bakgrunn som singer-songwriter og var aktiv i den tsjekkiske indiescenen 2010-18. De siste årene har hun opptrådt i sammenheng med eksperimentell musikk.
Hennes kunstneriske praksis er engasjert i grundige feltundersøkelser, forankret i lyttepraksis. Hun er inspirert av- og arbeidet hennes er dannet gjennom dyp lytting og akustisk økologi. Arbeidene hennes tar ofte form som stedsspesifikke lydinstallasjoner eller lyd-essays som er sammensatt av feltopptak, poetisk tekst, refleksjoner og musikk.
 
Magdaléna Manderlová (b.1991 in the Czech Republic) is an artist based in Trondheim, Norway. Along with an MFA degree from the University of Ostrava, Czech Republic (2015), and an MFA degree from Kunstakademiet i Trondheim, NTNU (2018), she also has a musical background as a singer-songwriter and was active in the Czech indie scene 2010-18. In recent years, she has been performing in the context of experimental music.
Her​artistic practice is engaged with in-depth field investigations, grounded in listening practice. She is inspired by and her work is formed by deep listening and acoustic ecology. Her works often take form as site-specific sound installations or sonic essays which are composed of field recordings, poetic language, reflections, and musical elements.