Loading Events
HISS er en installasjon først produsert som bestillingsverk for gruppeutstillingen “The Earth / Current Way of Living” i 2019 i Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem i Tsjekkia.
 
Installasjonen er basert på en ekskursjon Manderlová gjorde til Nord-Böhmer-regionen samme år. I regionen ligger et enormt kullgruveområde, og utvinningsvirksomheten har gjennom de siste par århundrene satt dype spor i landskapet.
 
Gjennom én uke gikk Manderlová over 100 km i deler av dette landskapet mens hun lyttet til omgivelsene. Hennes mål var å føle – og å møte – landskapet i et forsøk på å absorbere dets naturlige og kulturelle historier og samtidig utvide sine lydlige forestillingsevner.
 
Områdene hun undersøkte er forlatte og utenfor allfarvei, ofte liggende mellom utvinningsstedene og de befolkede områdene. I denne installasjonen, som består av et lyd- og bokverk, inviterer Manderlová publikum publikum til å føle og utforske disse rommene.
 
 
LYDVANDRING I TRONDHEIM
Som del av utstillingen leder Manderlová to lydvandringer, den 31. oktober og den 8. november. Begge inneholder gruppelyttingsøvelser der deltakerne får innblikk i Manderlovás metoder og konsept for lytting til omgivelsene.
Gratis deltakelse. Påmelding til teks@teks.email.
 
EKSKURSJON TIL LØKKEN VERK
21. november vil Manderlová guide en ekskursjon til Løkken Verk (Orkla Industrimuseum, www.oi.no), hvor HISS vil bli framført inne i den gamle koppergruva.
Gratis deltakelse inkludert felles buss til Løkken Verk. Begrenset plass. Påmelding til teks@teks.email.
 
 
HISS er tidligere vist på “Sound Occupations”, STIFF Film Festival, Rijeka, Kroatia (2020), “EARTH / The Current Way of Living” i Galerie Emila Filly, Ustinad Labem, Tsjekkia (2019). HISS (lyd) kringkastes på RUMMUR radio (2020), Radio Space av Borealis festival for eksperimentell musikk (2020) og Girlmonster! på Radio Primavera Sound (2019). HISS (tekst) ble publisert på nytt på SOUNDEST nummer 6 (2020) og Fusion Journal, Listening in the Anthropocene edition (2021).
 
HISS er støttet av Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde.
 
HISS is an installation first produced as a commissioned artwork for the group exhibition “The Earth / Current Way of Living” in 2019 at Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem in the Czech Republic.
 
The installation is based on an excursion Manderlová made to the North Bohemian region the same year. The region contains a major coal mining field, and the traces of mining and extractivism have permeated the landscape over the last couple of centuries.
 
During one week, Manderlová engaged with this landscape by walking over 100 km while listening to the surroundings. Her aim was to feel – and to meet – the landscape, to absorb its natural and cultural stories while widening her sonic imagination.
 
The areas she investigated are abandoned and off the beaten track, often situated in-between the extraction sites and populated areas. In this installation, which consists of a sound essay and a printed artist book, Manderlová invites the audience to feel and explore these spaces.
 
 
SOUND WALKS IN TRONDHEIM
As part of the exhibition, Manderlová leads two sound walks, on October 31 and November 8. Both contain group listening exercises where participants gain insight into different methods and concepts for listening to the environment. Free participation. Registration at teks@teks.email.
 
EXCURSION TO LØKKEN VERK
On November 21, Manderlová will guide an excursion to Løkken Verk (Orkla Industrimuseum, www.oi.no), where HISS will be performed inside the old copper mine. Free participation including shared bus to Løkken Verk. Limited space. Registration at teks@teks.email.
 
 
HISS has previously been shown at “Sound Occupations” at STIFF Film Festival, Rijeka, Croatia (2020), “EARTH / The Current Way of Living” at Galerie Emila Filly, Usti nad Labem, Czech Republic (2019). HISS (sound) was broadcasted on RUMMUR radio (2020), Radio Space by Borealis festival for experimental music (2020) and Girlmonster! on Radio Primavera Sound (2019). HISS (text) was republished on SOUNDEST issue 6 (2020) and Fusion Journal, Listening in the Anthropocene edition (2021).
 
HISS is supported by Arts Council Norway and the Fund for Sound and Vision.
 

Photo: Gard Aukrust

Magdaléna Manderlová (f.1991 i Tsjekkia) er en kunstner med base i Trondheim, Norge. Sammen med en MFA-grad fra Universitetet i Ostrava, Tsjekkia (2015), og en MFA-grad fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU (2018), har hun også en musikalsk bakgrunn som singer-songwriter og var aktiv i den tsjekkiske indiescenen 2010-18. De siste årene har hun opptrådt i sammenheng med eksperimentell musikk.
Hennes kunstneriske praksis er engasjert i grundige feltundersøkelser, forankret i lyttepraksis. Hun er inspirert av- og arbeidet hennes er dannet gjennom dyp lytting og akustisk økologi. Arbeidene hennes tar ofte form som stedsspesifikke lydinstallasjoner eller lyd-essays som er sammensatt av feltopptak, poetisk tekst, refleksjoner og musikk.
 
Magdaléna Manderlová (b.1991 in the Czech Republic) is an artist based in Trondheim, Norway. Along with an MFA degree from the University of Ostrava, Czech Republic (2015), and an MFA degree from Kunstakademiet i Trondheim, NTNU (2018), she also has a musical background as a singer-songwriter and was active in the Czech indie scene 2010-18. In recent years, she has been performing in the context of experimental music.
Her​artistic practice is engaged with in-depth field investigations, grounded in listening practice. She is inspired by and her work is formed by deep listening and acoustic ecology. Her works often take form as site-specific sound installations or sonic essays which are composed of field recordings, poetic language, reflections, and musical elements.
 

Details

Start:
November 7, 2020 @ 13:00
End:
December 6, 2020 @ 16:00
Cost:
Free
Event Categories:
, , , , ,

Other

Åpningstider | Opening hours
Wednesday – Sunday: 12:00 – 16:00

Venue

TEKS.Studio
Nedre Bakklandet 20 C
Trondheim, 7014 Norway
+ Google Map
View Venue Website

Share This Story, Choose Your Platform!