Humanoil / Hege Tapio

April 20May 14

Lick Pick Kick / Maren Dagny Juell

September 8October 29

Elektronisk Kunst i Norge Kunstnere og verk fra 1960 til 2020 – en kunsthistorisk oversikt over utviklingen av elektronisk kunst i Norge. TEKS.press, ISBN 978-82-93778-04-2.

The Anthropocene Cookbook

The Anthropocene Cookbook More than sixty speculative art and design projects explore how art, food, and creative thinking can prepare us for future catastrophes. MIT Press, ISBN 978-02-62047-40-1

Norsk Mediakunstbibliotek

Norsk Mediakunstbibliotek Norsk Mediakunstbibliotek er en samling av trykte publikasjoner som dekker det norske mediakunstfeltet. Biblioteket representerer i form av historikk, kunstnerisk aktivitet og generell utvikling i feltet, den mest fullstendige dokumentasjonen av nymediakunst i Norge.

Meta.Morf excerpts 2010 – 2022

Loading...

Et uredigert og tilfeldig formatert arkiv av publiserte arrangement og prosjekter mellom 2001 og 2018.


An unedited and randomly formatted archive of published posts between 2001 and 2018.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst.

ArtSceneTrondheim er et uavhengig nettmagasin for kritikk, debatt og refleksjon rundt samtidskunst og kulturpolitikk.


ArtSceneTrondheim is an independent online magazine for critique, debate and reflection on contemporary art and cultural policies.