TEKS HOME2019-03-14T19:11:13+01:00

TEKS.STUDIO

TRULS WAAGØ – SONOR COLOR

Generativ videoinstallasjon / 9. – 24. mars 2019

 

Åpning lørdag 9. mars kl. 18.00 – 20.00.
SONOR COLOR er et ikke-hørbart lydverk som manifesterer seg gjennom en animert videoprojeksjon. Komposisjonen kan ikke høres, men kan sees. Det mange timer lange verket omgjøres i sanntid til en abstrakt animasjon ved hjelp av farge- og videogeneratoren Synchronator. [Read more…]

Produksjonsnettverk
for Elektronisk Kunst


Production Network
for Electronic Arts Norway

KOMMENDE ARRANGEMENT | UPCOMING EVENTS

META.MORF
Trondheim internasjonale biennale for kunst & teknologi | Trondheim international biennale for art & technology

Loading...

Uopphørlig | Incessantly

We're working 24/7 with the new interface!

Vi jobber 24/7 for å levere oppdatert og relevant innhold for alle nettstedene i TEKS’ nettverk.


We work 24/7 to provide updated and relevant content for all websites within the TEKS network.  

Nyhetsbrev | Newsletter

Her kan du abonnere på vårt nyhetsbrev.


Stay updated – subscribe to our newsletter.

SUBSCRIBE

Arkiv | Archive

Et uredigert og tilfeldig formatert arkiv av publiserte arrangement og prosjekter mellom 2001 og i dag.


An unedited and randomly formatted archive of published posts between 2001 and today.

This website uses cookies and third party services. Ok