TEKS HOME2019-05-20T14:58:10+01:00

THE IRON RING | Cecilia Jonsson

Mixed media installasjon 7. juni – 4. august | Mixed media installation June 7 – August 4.Åpningstider | Opening hours:  onsdag – søndag, 12.00 – 16.00 | Wednesday – Sunday, 12 – 4 PM

Imperata cylindrica gress / Jern-artefakter / Videoprojeksjon / Bok

Der ”grønn gruvedrift” sikter mot en mer bærekraftig drift generelt, utforsker The Iron Ring i stedet hvordan forurensede gruveområder kan brukes til å utvinne metaller fra planteliv rundt gruvene, og samtidig restituere disse områdene. I The Iron Ring har 24 kg jernkontaminert gress, høstet fra et forurenset gruveområde, blitt omgjort til en 2 gram tung jernring. [Les mer…]


Imperata cylindrica grass / Iron artefacts / Video projection / Book

While “green mining” aims for a more ecological approach to mining metals, The Iron Ring explores how contaminated mining grounds may benefit from the mining of metals. For The Iron Ring, 24 kg of iron-tainted grass was removed from contaminated mining grounds and transformed into a ring of 2 g metallic iron.[Read more…]

Produksjonsnettverk
for Elektronisk Kunst


Production Network
for Electronic Arts Norway

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst | Independent magazine for debate and reflection on contemporary art

Kunstguiden Trøndelag

Samtidskunst i Trøndelag | Contemporary art in Trøndelag

The sixth biennale for art & technology – META.MORF – is coming on March 5, 2020!

Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi feirer 10 år 5. mars 2020! 
Trondheim international biennale for art and technology celebrates 10 years March 5, 2020!

Meta.Morf X – Digital Wild

Meta.Morf X – Digital Wild leaves the established narratives behind – instead bending and twisting our illusions about digital futures. The purposes of new technologies become twisted, and the obvious challenged. The rationale gets blurry, and we start to see the fascinating contour of a wild future we may be a part of. Outside of the accustomed perceptions, things quickly get wild and surreal – and kinky. [Read more...]

Loading...

Uopphørlig | Incessantly

We're working 24/7 with the new interface!

Vi jobber 24/7 for å levere oppdatert og relevant innhold for alle nettstedene i TEKS’ nettverk.


We work 24/7 to provide updated and relevant content for all websites within the TEKS network.  

Nyhetsbrev | Newsletter

Her kan du abonnere på vårt nyhetsbrev.


Stay updated – subscribe to our newsletter.

SUBSCRIBE

Arkiv | Archive

Et uredigert og tilfeldig formatert arkiv av publiserte arrangement og prosjekter mellom 2001 og i dag.


An unedited and randomly formatted archive of published posts between 2001 and today.

This website uses cookies and third party services. Ok