Besøk: Nedre Bakklandet 20C | Post: TEKS, P.O.Box 2227, 7412 Trondheim, Norway|teks@teks.no
TEKS HOME2018-10-12T15:32:50+00:00

Metaverk – Trondheim Open 2018 | Arnfinn Killingtveit & Øyvind Brandtsegg

Generativ lydinstallasjon / 01. 11. november 2018

Metaverk er en generativ lydinstallasjon spesiallaget som åpningsprosjekt for TEKS´ nye visningslokaler i forbindelse med Trondheim Open. Verket er et samarbeid mellom lydkunstnerne Arnfinn Killingtveit og Øyvind Brandtsegg. Utstillingen består av flere separate lyd entiteter, hver med sine unike egenskaper og uttrykk. Summen av disse skaper et helhetlig dynamisk lydmiljø, en slags abstrakt sonisk fauna hvis uttrykk blir påvirket av alt som skjer av hørbare hendelser i omgivelsene. Installasjonen og dens komponenter forholder seg slik til både seg selv, sine omgivelser og sine abstraherte minner av hendelser i rommet. Verkets generative natur er i stadig endring, og det vil derfor aldri høres helt likt ut. Les mer…

Produksjonsnettverk
for Elektronisk Kunst


Production Network
for Electronic Arts Norway

KOMMENDE ARRANGEMENT | UPCOMING EVENTS @ TEKS

Kunst og ny teknologi – Veien videre

2. October @ 18:00 - 20:00

Metaverk – Trondheim Open 2018

1. November - 11. November

David Rych – Untitled (Authentic)

11/01/2019 @ 18:00 - 10/02/2019 @ 16:00

Oppdaterer | Updating

We're working 24/7 with the new interface!

25.09.18: Nettstedet er under konstruksjon. Oppdatert innhold og nye funksjoner kommer.


09/25/18: The website is under construction. Updated content and new functions to come.

Nyhetsbrev | Newsletter

Her kan du abonnere på vårt nyhetsbrev.


Stay updated – subscribe to our newsletter.

SUBSCRIBE

Arkiv | Archive

Et uredigert og tilfeldig formatert arkiv av publiserte arrangement og prosjekter mellom 2001 og i dag.


An unedited and randomly formatted archive of published posts between 2001 and today.

This website uses cookies and third party services. Ok