THE AGREEMENT | Eirik Havnes

September 26 @ 18:00October 25 @ 16:00

HISS | Magdaléna Manderlová

November 6 @ 18:00December 6 @ 16:00

TEKS's recent newsletter

NYHETSBREV nr. 2, 2020
Meta.Morf X koronaoppdatering / Meta.Morf X fotodokumentasjon / Nytt TEKS styre  [les mere…]


NEWSLETTER #2, 2020
Meta.Morf X Corona update / Meta.Morf X photo documentation / New TEKS board  [read more…]

 

Loading...

Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst


Production Network for Electronic Arts

Kunstguiden Trøndelag

Samtidskunstutstillinger i Trøndelag.


Contemporary art exhibitions in Trøndelag.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon rundt samtidskunst og kulturpolitikk.


Independent magazine for debate and reflection on contemporary art and cultural policy.

 

Et uredigert og tilfeldig formatert arkiv av publiserte arrangement og prosjekter mellom 2001 og 2018.


An unedited and randomly formatted archive of published posts between 2001 and 2018.

 

SUBSCRIBE