REALNESS – CLOUD AND DUST | Sandrine Deumier

December 16, 2020 @ 13:00January 31, 2021 @ 16:00

Loading...

Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst


Production Network for Electronic Arts

Kunstguiden Trøndelag

Samtidskunstutstillinger i Trøndelag.


Contemporary art exhibitions in Trøndelag.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon rundt samtidskunst og kulturpolitikk.


Independent magazine for debate and reflection on contemporary art and cultural policy.

 

Et uredigert og tilfeldig formatert arkiv av publiserte arrangement og prosjekter mellom 2001 og 2018.


An unedited and randomly formatted archive of published posts between 2001 and 2018.

 

SUBSCRIBE