TEKS HOME2019-04-19T07:25:49+01:00

SONIC GESTURES | Pamela Z

Lyd- og videoinstallasjon 7. april – 19. mai | Sound and video installation April 7 – May 19

Åpningstider | Opening hours:  onsdag – søndag, 12.00 – 16.00 | Wednesday – Sunday, 12  – 4 PM

SONIC GESTURES 2019 er en lyd- og videoinstallasjon som består av seks synkroniserte videoer med fragmenterte bilder av gester og bevegelse. Installasjonen presenterer et virtuelt kor av av babbling, hvisking, synging og lydlige former i stadig forandring. [Les mere…]

SONIC GESTURES 2019 is a video installation that consists of six frame-locked channels of video composed of fragmented gestural images with sound. The installation presents the audience with a virtual chorus of chattering, whispering, singing, and ever transforming sonic entities. [Read more…]

Produksjonsnettverk
for Elektronisk Kunst


Production Network
for Electronic Arts Norway

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst.


Independent magazine for debate and reflection on contemporary art.

Kunstguiden Trøndelag

Samtidskunst i Trøndelag


Contemporary art in Trøndelag

The sixth biennale for art & technology – META.MORF – is coming on March 5, 2020!

Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi feirer 10 år 5. mars 2020! 
Trondheim international biennale for art and technology celebrates 10 years March 5, 2020!

Meta.Morf X – Digital Wild

Meta.Morf X – Digital Wild leaves the established narratives behind – instead bending and twisting our illusions about digital futures. The purposes of new technologies become twisted, and the obvious challenged. The rationale gets blurry, and we start to see the fascinating contour of a wild future we may be a part of. Outside of the accustomed perceptions, things quickly get wild and surreal – and kinky. [Read more...]

Loading...

Uopphørlig | Incessantly

We're working 24/7 with the new interface!

Vi jobber 24/7 for å levere oppdatert og relevant innhold for alle nettstedene i TEKS’ nettverk.


We work 24/7 to provide updated and relevant content for all websites within the TEKS network.  

Nyhetsbrev | Newsletter

Her kan du abonnere på vårt nyhetsbrev.


Stay updated – subscribe to our newsletter.

SUBSCRIBE

Arkiv | Archive

Et uredigert og tilfeldig formatert arkiv av publiserte arrangement og prosjekter mellom 2001 og i dag.


An unedited and randomly formatted archive of published posts between 2001 and today.

This website uses cookies and third party services. Ok