Elektronisk Kunst i Norge

Bind I: Kunstnere og verk fra 1960 til 2020

ELEKTRONISK KUNST I NORGE – Kunstnere og verk fra 1960 til 2020 er den første kunsthistoriske oversikten over elektronisk kunst i Norge. Det har ikke vært skrevet mye om denne betydelige kunsten her til lands, og boken bidrar til å fylle dette hullet i kunnskapen om utviklingen fra 1960 og frem til nå. Norske kunstnere som har arbeidet elektronisk og digitalt er til dels mer kjent i utlandet enn i Norge. Mange har vunnet internasjonale priser, stilt ut ved de største biennalene og fått oppmerksomhet i utenlandske medier. Boken presenterer historiene deres som et historisk, billedlig og kunstnerisk narrativ over verk, utviklingstrekk og samtidige kontekster. Til sammen 100 kunstnere er med i boken.

Les mer / bestilling: ekunst.no

Norsk Mediakunstbibliotek

Norsk Mediakunstbibliotek

Norsk Mediakunstbibliotek er en historisk samling av publikasjoner som berører feltet kunst og teknologi til bruk for bla. forskning og kuratering. Prosjektet har som ambisjon å samle alle norske trykte publikasjoner i feltet. Inkluderte publikasjoner må omhandle prosjekter utført eller produsert i Norge, laget av en norsk kunstner eller kunstner med base i Norge, og/eller et prosjekt som spesifikt omhandler den norske mediakunstscenen. Biblioteket inneholder nå over 150 publikasjoner.

Meta.Morf excerpts 2010 – 2020

Loading...
Trondheim Elektroniske Kunstsenter

Et uredigert og tilfeldig formatert arkiv av publiserte arrangement og prosjekter mellom 2001 og 2018.


An unedited and randomly formatted archive of published posts between 2001 and 2018.

 

Nyhetsbrev | Newsletter

 

SUBSCRIBE

 

Kunstguiden Trøndelag

Samtidskunstutstillinger i Trøndelag.


Contemporary art exhibitions in Trøndelag.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon rundt samtidskunst og kulturpolitikk.


Independent magazine for debate and reflection on contemporary art and cultural policies.