Embodied Experiences / Ståle Stenslie

Loading Events

Embodied Experiences / 10. februar – 9. april, 2023

Ståle Stenslie viser utvalgte arbeider fra sin mangeårige kunstpraksis med ulike kombinasjoner av kropp, sanselighet og teknologi. Utstillingens kunstneriske hovedverk er Voice Catcher – en interaktiv, digital og flersanselig lydinstallasjon og et sansekammer. I den oppleves en lydsky av tredimensjonale, interaktive stemmer som forteller personlige historier om tap, sorg og lengsel. I kombinasjon med utstillingens berøringsbaserte grensesnitt gir prosjektet en fysisk erfaringsflate og direkte kontakt med dypt personlige følelsesunivers.

En sentral del av utstillingen er en nyutgitt kunstnermonografi over Ståle Stenslies kunstneriske arbeider og eksperimenter. Boken gis ut på TEKS.press og dokumenterer hans ulike prosjekter fra 1990 og frem til i dag. De over tretti prosjektene kommenterer nye kunstneriske materialiteter og sjangeroverskridende praksis disse imellom. Materialet er rikt illustrert og gir et unikt innblikk i et lite kjent kunstfelt. Utgivelsen er et viktig bidrag til formidling av eksperimentell kunst med nye medier i Norge.

 


 

Ståle Stenslie (1965, NO) er utdannet ved SHKS, Statens Kunstakademi, Kunstakademi Düsseldorf, Akademi for Mediekunst Köln og tok sin PhD om eksperimentell kunst ved Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo. Han arbeider som kunstner, kurator og forsker innen tverrfaglige kunstuttrykk med vekt på elektroniske, eksperimentelle medier. Et eksempel er Det Blinde Teater, en interaktiv, flermedial forestilling ved Nationaltheatret (2009) for både blinde og seende. Et annet er den ambisoniske installasjonen Voice Catcher (vist på Dramatikkens Hus og ANX, 2012-14) som befinner seg i grenseland mellom performance, mediekunst, installasjon og teater. Stenslie er internasjonalt kjent for en rekke store prosjekter innen kunst, ustabile kunstformer og nye medier. Han har hatt utstillinger og presentasjoner ved større internasjonale arrangementer (ISEA, DEAF, Ars Electronica, SIGGRAPH), og representerte Norge både under den 5. biennalen i Istanbul og den første biennalen i Ichihara, Japan (2014). I 1999 vant han førstepremie i Norsk Kulturråds store konkurranse “Tradisjonelle kunstneriske uttrykk og ny teknologi” med prosjektet “Spranget”, en interaktiv bukkesimulator hvor deltakerne kunne gjennomføre Per Gynt’s sprang fra Besseggen. Han har kuratert og produsert en rekke utstillinger og prosjekter (Detox, ArcArt, Cyberconf, Oslo Lux m.fl.), og ledet store internasjonale symposier som Ars Electronica. Stenslie har vært professor i eksperimentell kunst gjennom to tiår ved Academy of Media Arts Cologne, KHiO og Aalborg Universitet.

http://www.stenslie.net/

Go to Top