Loading Events

TO COMMUNE WITH THE STARS

Videoinstallasjon / 2021

Feltopptak og 3D animasjon, filmlengde 09:10 min.

«To Commune with the Stars» er en film som handler om en bille som navigerer ved hjelp av nattehimmelen. Gjennom filmens undertekster beskriver billen sitt forhold til stjernene, og hvordan den fysisk forholder seg til dem gjennom kroppen sin. På en måte føler billen at stjernene er en del av seg selv.

Verket er basert på billen Heliocopris som bruker stjernelys til å navigere. Stjernenes svake og fjerne lys har gjennom årtusener inspirert oss mennesker til å dikte historier og skape myter om universets opprinnelse og hvor vi kommer fra. Men som det viser seg, det er ikke bare vi som ser til stjernene for å finne svar på hvor vi kommer fra, og hvor vi skal videre. 

 

(EN) TO COMMUNE WITH THE STARS

Video installation / 2021

Field recordings and 3D animation, movie length 09:10 min.

“To Commune with the Stars” revolves around a beetle that uses the night-sky to navigate. Through the movie’s subtitles, the beetle describes its relationship with the stars, and how it relates to them in a quite bodily way. In a sense, the beetle feels that the stars are a part of itself. 

The work is based on the beetle Heliocopris that uses starlight to navigate. The faint and distant light of the stars has for millennia inspired us humans to compose stories and create myths about the origin of the universe and where we come from. But as it turns out, it’s not just us who look to the stars to find answers on our origin, and where to go from here.

Daniel Vincent Hansen (f. 1991, Göteborg) har levt och arbetat i Trondheim sen 2020. Han avlade sin master i billedkunst vid Kunstakademiet, KHIO, i 2017 och har sedan dess visat verk vid bland annat Babel, Fotogalleriet, Studio17 och Artothek & Bildersaal.

Vitalt för Daniels praksis är önskan att skaka om publikums blick, att få dem ifrågasätta sin bild av världen och hur de kom att se den så. Hans historier blandar verklighet med fiktion, små påhitt med fakta i anakronistiska texter och manipulerade bilder. Genom hans praksis utforskar han ursprungen, gränserna och tillkortakommanden av de etablerade västliga narrativ som försöker göra världen en översiktlig plats genom att skriva dess historia. Med en fokus på platser för stora för att innefattas av någon historia vill han öppna upp för nya sätt att se dessa platser och de pulserande ting som bebor dem.

(EN) Daniel Vincent Hansen (b. 1991, Gothenburg) has lived and worked in Trondheim since 2020. He finished his masters in fine art at The Academy of Fine Art, Oslo, in 2017, and has since shown his works at Babel, Fotogalleriet, Studio17 and Artothek & Bildersaal.

Vital to Daniels practice is the wish to unsettle the viewers gaze, to make them question their perception of the world and how they came to think of it like that. His stories mix reality with fiction, blending fibs with facts in anachronistic texts and manipulated images.Through his practice he explores the origins, borders and shortcomings of established western narratives that aim to make the world a comprehensible place by writing its history. With a focus on locales too immense for any stories to contain them, he wishes to open up for new ways of understanding these spaces and the vibrant things inhabiting them.

Details

Start:
November 27, 2021
End:
January 9, 2022
Event Categories:
, , , ,

Other

Åpningstider | Opening hours
Onsdag – søndag, 12.00 – 16.00 Wednesday – Sunday, 12 pm – 4 pm

Venue

TEKS.Studio
Nedre Bakklandet 20 C
Trondheim, 7014 Norway
+ Google Map
View Venue Website

Share This Story, Choose Your Platform!