Metaverk – Trondheim Open 2018 [Lydinstallasjon]

TEKS Nedre Bakklandet 20C, Trondheim, Norway

Metaverk er en generativ lydinstallasjon spesiallaget som åpningsprosjekt for TEKS´ nye visningslokaler i forbindelse med Trondheim Open. Verket er et samarbeid mellom lydkunstnerne Arnfinn Killingtveit og Øyvind Brandtsegg. Utstillingen består av flere separate lyd entiteter, hver med sine unike egenskaper og uttrykk. Summen av disse skaper et helhetlig dynamisk lydmiljø, en slags abstrakt sonisk fauna hvis uttrykk blir påvirket av alt som skjer av hørbare hendelser i omgivelsene. Installasjonen og dens komponenter forholder seg slik til både seg selv, sine omgivelser og sine abstraherte minner av hendelser i rommet. Verkets generative natur er i stadig endring, og det vil derfor aldri høres helt likt ut. Les mer...

Free

David Rych: Untitled (Authentic) [Animatronics / AI]

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

David Rych - Untitled (Authentic) - Animatronic/ interactive sculptural work, 2018. The work consists of a industrial silicone human cast with interactive animatronic eyes and a pre-trained deep Artificial Intelligence (AI) model. The system integrates a computer vision systemand Fully Convolutional Localization Network (FCLN) architecture that processes impressions toboth localize and describe salient regions in images in natural language.
Les mer...

Free

Truls Waagø: Sonor Color [Generativ videoinstallasjon]

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Sonor Color, et uendelig foranderlig bilde. Forhåndsopptak av lydbilder i kombinasjon med sanntidslytting genererer ved hjelp av videogeneratoren “The Synchronator” et levende og uendelig foranderlig elektronisk maleri. The Synchronator er utviklet av Nederlandske Bas van Koolwijk og Gert-Jan Prins.
Les mer...

THE IRON RING – Cecilia Jonsson

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Der ”grønn gruvedrift” sikter mot en generelt mer bærekraftig drift, utforsker The Iron Ring i stedet hvordan forurensede gruveområder kan brukes til å utvinne metaller fra planteliv rundt gruvene og på samme tid restituere områdene. [...]

The Big Challenge: The Iron Ring

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Mixed media-installasjon: Imperata cylindrica gress / Jern-artefakter / Video / [...]

Gunhild Mathea Olaussen

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Gunhild Mathea Olaussens installasjon «Interferens» tar utgangspunkt i interferens og svevninger i vårt menneskelige sanseapparat, som fenomen, metode og kunstnerisk tematikk. Arbeidet er komponert i polyrytmikk over et utvidet stemmespekter av atten interfererende glassplater, gips og fargepigment, kvinnevokal, perkusjon og partitur trykket i letterpress.

Christian Blom

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Treverk, svart stål, hesjestreng, gitarstreng, kobbertråd, gummistrikk, blikkboks, fiskesene, hyssing, sytråd, blylodd, bjelle, fløyte, belg, lys, elektronikk, programvare og datamaskin.

Det finnes en liten knapp opplyst av en diode, denne er montert på et stativ som stikker ut fra installasjonen. Grensesnittet mot publikum minner om teknisk museum og modelljernbanens startknapp. Når dioden er opplyst kan publikum trykke for å sette i gang en musikk og al-Khowarizmis Mekaniske Orkester spiller et forslag til en musikk, som for å si: dette kan også være musikk, eller: slik kan man organisere lyd, lys og bevegelse i et musikalsk forløp.
Les mer...

Meta.Morf X – Digital Wild / Group exhibition

TKM – Gråmølna Trenerysgt. 9, Trondheim, Norway

Today, about sixty years into the digital revolution, a substantial share of our society is fully digitized. The digital domain has come to be our new habitat, seamlessly intertwined with ourselves and our surrounding nature. The undergrowth of new technologies and their practical implementations is immense. This digital wilderness develops and expands at an exponentially accelerating pace. Our perceptions of life are challenged, we have become architects of artificial ecologies, of new and hybrid worlds. Artistic and scientific research continuously challenge our perspectives on life with philosophical and existential questions, and the artist plays as never before a crucial role as conveyor and interpreter of new knowledge and research. [Read more...]

HISS | Magdaléna Manderlová

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

HISS is a poetic work and in its core lies our relationship to nature. The work is grounded in the fields of acoustic ecology and listening practices, and pays attention to surrounding soundscapes.

Free

THE KITTY AI | Pinar Yoldas

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Video installation, 2016 / It is the year 2039. An artificial intelligence with the affective capacities of a kitten becomes the first non-human governor. She leads a politician-free zone with a network of Artificial Intelligences. She lives in mobile devices of the citizens and can love up to 3 Million people. Read more...

EIRIK BLEKESAUNE
A Thoth Work

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Mixed media, robotikk, supercollider, lyd, lys, video / 2018 [...]

DISNOVATION.ORG | Life Support System

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Meta.Morf 2022 – Ecophilia / TEKS.studio / Exhibition May [...]