Kunst og ny teknologi – Veien videre

TEKS Nedre Bakklandet 20C, Trondheim, Norway

Daglig leder/koordinator for PNEK - Produksjonsnettverk for elektronisk kunst, Gyrid Nordal Kaldestad, inviterer til dialogmøte med kunstnere og andre interesserte i forbindelse med at Norsk kulturråds prosjektstøtte-ordning for kunst og teknologi er avvikla. Les mer...

Free

Metaverk – Trondheim Open 2018 [Lydinstallasjon]

TEKS Nedre Bakklandet 20C, Trondheim, Norway

Metaverk er en generativ lydinstallasjon spesiallaget som åpningsprosjekt for TEKS´ nye visningslokaler i forbindelse med Trondheim Open. Verket er et samarbeid mellom lydkunstnerne Arnfinn Killingtveit og Øyvind Brandtsegg. Utstillingen består av flere separate lyd entiteter, hver med sine unike egenskaper og uttrykk. Summen av disse skaper et helhetlig dynamisk lydmiljø, en slags abstrakt sonisk fauna hvis uttrykk blir påvirket av alt som skjer av hørbare hendelser i omgivelsene. Installasjonen og dens komponenter forholder seg slik til både seg selv, sine omgivelser og sine abstraherte minner av hendelser i rommet. Verkets generative natur er i stadig endring, og det vil derfor aldri høres helt likt ut. Les mer...

Free

Meta.Morf Retrospektiv: Erik Olofsen – Public Figures [Videoinstallasjon]

TEKS Nedre Bakklandet 20C, Trondheim, Norway

Video installation 2007 / The platform of a subway station is turned into a stage uniting public and private matters. The public space, which we perceive as a hectic, vibrant and noisy, is quiesced and suddenly we can perceive minimal gestures and intimate moments, which are normally not visible to the human eye.

Free

David Rych: Untitled (Authentic) [Animatronics / AI]

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

David Rych - Untitled (Authentic) - Animatronic/ interactive sculptural work, 2018. The work consists of a industrial silicone human cast with interactive animatronic eyes and a pre-trained deep Artificial Intelligence (AI) model. The system integrates a computer vision systemand Fully Convolutional Localization Network (FCLN) architecture that processes impressions toboth localize and describe salient regions in images in natural language.
Les mer...

Free

Jørgen Larsson: Lyd i visningsrom [Workshop]

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Pragmatisk lyd - Utvikling av bærekraftige teknikker for lydpresentasjoner i gallerirom. TEKS.Studio 8. mars 10.00 - 14.00. Maks åtte deltakere, første kvinne til mølla! Kursavgift kr. 300,- inkl. boken "Håndarbeid for lydarbeid i visningsrom" av kursleder Jørgen Larsson. Denne workshopen er rettet mot profesjonelle og semiprofesjonelle lydpersoner, som ønsker å utforske nye teknikker for lydpresentasjon i gallerirom. Her vil vi møtes som kollegaer og se hva vi kan få til i akustisk vanskelige rom. Jeg har skrevet en bok rettet mot galleriansatte. Der er det beskrevet en del løsninger på vanlige utfordringer. Nå er jeg interessert i å diskutere og prøve ut nye metoder som er gjennomførbare for galleri- og museumsansatte, slik at vi sammen kan løfte lydkvaliteten i verdens gallerier og museer. (Intet mindre!)
Les mer...

NOK300

Truls Waagø: Sonor Color [Generativ videoinstallasjon]

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

Sonor Color, et uendelig foranderlig bilde. Forhåndsopptak av lydbilder i kombinasjon med sanntidslytting genererer ved hjelp av videogeneratoren “The Synchronator” et levende og uendelig foranderlig elektronisk maleri. The Synchronator er utviklet av Nederlandske Bas van Koolwijk og Gert-Jan Prins.
Les mer...

SONIC GESTURES | Pamela Z

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

SONIC GESTURES 2019 er en lyd- og videoinstallasjon som består av seks synkroniserte videoer med fragmenterte bilder av gester og bevegelse. Installasjonen presenterer oss for et virtuelt kor av av babbling, hvisking, synging og lydlige former i stadig forandring. --- English: SONIC GESTURES 2019 is a video installation that consists of six frame-locked channels of video composed of fragmented gestural images with sound. The installation presents the audience with a virtual chorus of chattering, whispering, singing, and ever transforming sonic entities.
Les mer...