Kunst og ny teknologi – Veien videre

TEKS Nedre Bakklandet 20C, Trondheim, Norway

Daglig leder/koordinator for PNEK - Produksjonsnettverk for elektronisk kunst, Gyrid Nordal Kaldestad, inviterer til dialogmøte med kunstnere og andre interesserte i forbindelse med at Norsk kulturråds prosjektstøtte-ordning for kunst og teknologi er avvikla. Les mer...

Free

Metaverk – Trondheim Open 2018 [Lydinstallasjon]

TEKS Nedre Bakklandet 20C, Trondheim, Norway

Metaverk er en generativ lydinstallasjon spesiallaget som åpningsprosjekt for TEKS´ nye visningslokaler i forbindelse med Trondheim Open. Verket er et samarbeid mellom lydkunstnerne Arnfinn Killingtveit og Øyvind Brandtsegg. Utstillingen består av flere separate lyd entiteter, hver med sine unike egenskaper og uttrykk. Summen av disse skaper et helhetlig dynamisk lydmiljø, en slags abstrakt sonisk fauna hvis uttrykk blir påvirket av alt som skjer av hørbare hendelser i omgivelsene. Installasjonen og dens komponenter forholder seg slik til både seg selv, sine omgivelser og sine abstraherte minner av hendelser i rommet. Verkets generative natur er i stadig endring, og det vil derfor aldri høres helt likt ut. Les mer...

Free

Meta.Morf Retrospektiv: Erik Olofsen – Public Figures [Videoinstallasjon]

TEKS Nedre Bakklandet 20C, Trondheim, Norway

Video installation 2007 / The platform of a subway station is turned into a stage uniting public and private matters. The public space, which we perceive as a hectic, vibrant and noisy, is quiesced and suddenly we can perceive minimal gestures and intimate moments, which are normally not visible to the human eye.

Free

David Rych: Untitled (Authentic) [Animatronics / AI]

TEKS.Studio Nedre Bakklandet 20 C, Trondheim, Norway

David Rych - Untitled (Authentic) - Animatronic/ interactive sculptural work, 2018. The work consists of a industrial silicone human cast with interactive animatronic eyes and a pre-trained deep Artificial Intelligence (AI) model. The system integrates a computer vision systemand Fully Convolutional Localization Network (FCLN) architecture that processes impressions toboth localize and describe salient regions in images in natural language.
Les mer...

Free