Loading Events

Public Figures

[no] Videoinstallasjon 2007

Perrongen på en t-banestasjon blir forvandlet til en scene som forener det offentlige rom med det svært private. Det offentlige rom, som vi gjerne opplever som hektisk, livlig og støyende, stilner; plutselig kan vi observere minimale bevegelser og intime øyeblikk som normalt ikke er synlige for det menneskelige øyet.

Ved hjelp av et høyhastighetskamera og bruken av sakte film dokumenterer Olofsen opplevelsen av en perrong fra et ankommende tog: portretter, relasjoner, reaksjoner. Videoverket gir oss et ekstremt nært inntrykk av personene på perrongen uten at de er klare over det. Hverdagslivet er blitt til et teaterstykke, og de ventende til skuespillere.

……….

[en] Video installation 2007

The platform of a subway station is turned into a stage uniting public and private matters. The public space, which we perceive as a hectic, vibrant and noisy, is quiesced and suddenly we can perceive minimal gestures and intimate moments, which are normally not visible to the human eye.

By means of a high speed camera and the use of slow motion Olofsen document the impression of an arriving train in a subway station: portrayals, relations, reactions. It enables us to receive a very intimate impression of which the protagonists are unaware. Every day life becomes a theater play, and those who are waiting become actors.

 

Meta.Morf Retrospektiv | Retrospective

[no] Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi – Meta.Morf – ble initiert av TEKS i 2007 og den første biennalen så sitt lys i 2010. Meta.Morf har siden da presentert mer enn 250 internasjonale kunstnere og forskere i samarbeide et stort antall av Trondheims kunst, scene og forskningsinstitusjoner.

Meta.Morf Retrospektiv er en utstillingsserie  som med ujevne mellomrom vil presentere produksjoner i teks.studio som del av vårt løpende program for teknobaserte kunstpraksiser som gjør bruk av nye teknologier og vitenskapelige gjennombrudd med potensial for å påvirke vår oppfatning av både kunst og vitenskap og livet generelt.

……….

[en] The Trondheim international biennale for art & technology – Meta.Morf – was initiated by TEKS in 2007 and the first biennale eventually came to life in 2010. Meta.Morf has since then presented more than 250 international artists and researchers in collaboration with a severe number of Trondheim’s art, performance and research facilities.

The Meta.Morf Retrospective series will occasionally present past Meta.Morf productions at teks.studio as part of our ongoing exhibition program for technology based art practices that utilise new technologies and scientific breakthroughs with the potential of influencing our perceptions of both art and science and life in general.

Erik Olofsen

(NL, 1970) Erik Olofsen’s works usually integrate different media such as sculpture, architectural elements, video, photographs and sound. Whether it is in works that involve industrial robots, cityscapes, high-speed filming or moving couches, mental processes and physical experiences are being transferred towards or evoked within the viewer.

Olofsen is the winner of the prestigious Dutch Prix de Rome with the installation “Remotely Here”, The Spanish international prize Vidalife with the work “Divine methods / Hidden motives” and The Golden Cube of the Kassel Documentary Film and Video Festival with the installation “Public Figures”. 

Residences include the Rijks Academy in Amsterdam, the Chinese European Art Centre in Xiamen, IASPIS in Stockholm.

His works have been exhibited internationally at i.e. the GEM Museum in Den Haag, Palais des Beaux Arts in Brussels, Tirana Biennial, ARoS kunstmuseum in Aarhus, KulturBahnhof in Kassel, Malmö Konsthal and Meta.Morf – Trondheim international biennale for art and technology at Trondheim Kunstmuseum.

www.erikolofsen.com