2005-12-16

Økt støtte fra Trondheim kommune!

Trondheim kommune har fra 2006 økt sin støtte til TEKS med kr. 200.000,- til Trondheim Matchmaking!

I budsjettinnstillingen fra AP/SV/De Grønne/SP/De uavhengige heter det: “Trondheim matchmaking holder på å bli den viktigste festivalen for elektronisk kunst i norge. Den har allerede opparbeidet seg et godt internasjonalt rykte. Med ntnu’s tyngde innen både teknologi og estetiske fag, er det viktig å satse på denne type festival i Trondheim hvor vi har de faglige og publikumsmessige forutsetningene. Denne påplussingen skal sees i sammenheng med at Trondheim Elektroniske Kunstsenter, TEKS, kom på statsbudsjettet for 2006.”

Fra før mottar TEKS kr. 160.000,- i driftstøtte fra kommunen.

TEKS bevilgning høynet!

TEKS er nå formelt vedtatt inne på statsbudsjettet på post 74! Samtidig har Norsk kulturråd (som disponerer post 74) høynet bevilgningen fra kr. 500.000,- til kr. 800.000,- for 2006!

 

2005-12-12

TEKS og PNEK foreslått inn på statsbudsjettet !-)

TEKS og PNEK foreslått inn på statsbudsjettet !-)

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som ble lagt frem 10. november, er TEKS og PNEK foreslått inn med 1 million kroner, fordelt med 0, 5 millioner til Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) og 0, 5 millioner til Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS). Stortingets Kulturkomite skal nå behandle innstillingen, og innen 15. desember fattes endelig budsjettvedtak.

Hele nettverket er enormt lettet og glade! Tusen hjertlig takk til alle som har vært med å støtte oss – det betyr veldig, veldig mye!!!

Glade hilsener!

Janne, Trine og Espen

Støtteerklæringene kan sees her:

I SUPPORT TEKS AND PNEK!