2006-01-25

Premiere: café TT!

send denne mailen videre til dine kontakter!

café TT nett

http://tt.teks.no

Trondheim har endelig fått et debattforum og en kalender for kunst og kultur på nett!

tt.teks.no – er et websted for diskusjon og utveksling av idéer omkring kunstnerisk arbeide i Trondheim. Logg deg på som bruker å få rettigheter til å starte egne diskusjoner på sidene, eller feks legge opp weblinker eller poste kommende begivenheter!

Dette webstedet kan utvikles med funksjoner som nesten bare fantasien setter grenser for.

Annonsér events! Her kan du enkelt poste begivenheter som forestillinger, utstillinger, konserter, foredrag, møter etc.

Weblinker! Likeså har du mulighet til å poste weblinker.

Skriv artikler! Skriv nye artikler, eller bare en kommentar til et tidligere innlegg.

I samme forbindelse har vi opprettet en epost-liste! Du finner all informasjopn og link til automatisk påmelding på café TT: http://tt.teks.no

café TT café

Vi tar også sikte på å møtes på café Avant Garden kl 20 siste torsdag i hver måned. Med disse torsdagsmøtene ønsker vi å skape en uformell møtekultur mellom kunstutøvere og andre interesserte i byen. Tanken er at dette kan være et åpent forum der vi presenterer og diskuterer idéer, planer og prosjekter som er på gang, og at vi dermed kan etablere en sterkere følelse av kontinuitet og sammenheng i den tverrkunstneriske scenen i Trondheim.

Vi håper at dette forumet kan fungere på en åpen, upretensiøs og uformell måte. Ingen prestasjonsangst! Torsdagstreffene vil kunne ha ulike arrangører hver gang. De ansvarlige utformer møtene etter sine egne interesser og behov. Hovedsaken er at man vet at man kan stikke innom Café Avant Garden disse torsdagskveldene og prate med kolleger og engasjerte interesserte.

Bra priser i Baren!

Første café TT møte torsdag f.k. kl 20:00 på Café Avant Garden!

Tema Kunsthall i Trondheim.

Vi har invitert Kjersti Lerseth. Hun vil informere om hvilke planer kommunen arbeider med for en fremtidig Kunsthall og om hvordan det lokale kunstmiljøet kan delta i den videre prosessen. Deretter åpner vi for samtale om dette tema.

Varmt Velkommen.

Trine Eidsmo TEKS, Rickard Borgström VOLKS, Per Formo GENERATOR, Espen Gangvik TEKS.

Bakgrunn for café TT:

I forbindelse med et dialogmøte 25.11.05 på Lademoen mellom Kulturrådets utvalg for billedkunst og kunsthåndverk og representanter for Trondheims kunstmiljøer, ble det påtrengende klart for flere av de tilstedeværende at Noe Bør Gjøres. Kulturrådets egen statistikk viser f.eks. at de har fått kun 87 søknader fra Sør-Trøndelag i perioden 2000-04, mens tallene for Hordaland og Rogaland er hhv. 605 og 207! Dette er et klart bevis på lite initiativ, lav aktivitet og ambisjon her hos oss.

Det har lenge vært mye frustrasjon blant mange over at kunstscenen i Trondheim (i den grad noe slikt finnes) har vært svak, fragmentert, preget av resignasjon og passivitet – med enkelte hederlige unntak. Men det er samtidig klart at dersom noe positivt skal skje må det komme fra oss selv. Ingen må tro at andre gjør jobben. I denne situasjonen kan selv små tiltak ha betydning.

Nå er det flere nye miljøer under etablering i byen (Marienborg, Svartla’mon), unge nyutdannede kunstnere ønsker å jobbe med Trondheim som base. Det betyr både at det er viktigere enn før å styrke den felles kunstscenen – OG at mulighetene til å gjøre dette er bedre enn på lenge!

Dersom man ser positivt på saken kan man si at én god ting med å være kunstner her er at det meste er ugjort på Trondheims kunstscene, f.eks.:

– ingen åpen debatt internt i miljøet

– ingen intern eller offentlig felles refleksjon omkring kunstarrangementer

– intet faglig eller sosialt forum/møtested

– nesten ingen større (eller mindre) kunstprosjekter som kan generere energi, debatt, refleksjon

– ingen felles mobilisering for å fremstå utad som et samlet og aktivt kunstmiljø

Dette betyr at det er mye vi kan gjøre – det er ingen mangel på oppgaver!

Hensikten med å starte opp café TT og dette nettstedet er ikke at dette skal være selve Løsningen, men at dette kan bidra – iallefall litt! – til å bedre kommunikasjonen (informasjons- og idéflyten) mellom byens ulike miljøer, til å styrke den faglige bevisstheten og diskusjonsnivået internt, og til å utnytte eksisterende og planlagte prosjekter på en bedre måte gjennom å se dem i sammenheng og derigjennom skape kontinuitet og utvikling i diskusjonen.

Vår håpefulle arbeidshypotese er at ’aktivitet genererer aktivitet’; dersom vi lykkes med noe vil mer følge.

 

Interactive Architecture Workshop

Interactive Architecture Workshop; Processing og sanntidsgrafikk.

TreStykker (http://www.ntnu.no/trestykker/) i samarbeide med Trondheim Elektroniske Kunstenter (http://www.teks.no) inviterer til workshop om interaktiv arkitektur.

Workshopen avholdes i TEKS´ lokaler i Kjøpmannsgt. 59, 3. etg., fra 1. Februar – 14. Februar.

Under workshopen vil tverrfaglige grupper lage interaktive scenarioer for en bolig bygget av arkitektstudenter under TreStykker05 (http://www.ntnu.no/trestykker/). En viktig del av prosessen vil være å sette opp en LED fasade på boligen. Et lysdiode-system er utviklet og produsert for prosjektet i samarbeid med IDI, NTNU; “RED Screen”; http://www.ntnu.no/trestykker/redscreen.

Gabor Papp, Ungarn (http://onsight.id.gu.se/~gabor/v2/), vil undervise i programmet Processing (http://www.processing.org), et programmeringsverktøy for enkelt å jobbe med sanntidsgrafikk (bl.a. til bruk på LED-veggen). Processing har etterhvert blitt noe av en standard i sin genre.

Mellom kl. 11.00 og 14.00 vil det være et fast program hver dag. Her inviterer vi forelesere som jobber i grensefeltet design og teknologi, videokunst eller med sanntidsgrafikk. Undervisning i Processing likeså. Etter 14.00 vil det være mulig arbeide fordypende. Det er tanken at deltakerne till en viss grad legger opp progresjonen i workshopen etter eget ønske.

Workshopen er gratis og åpen for alle. På NTNU oppfordrer vi spesielt studenter ved arkitekt, KIT og datateknologi til å delta. Arkitektstudenter ved NTNU vil få godkjent byggeplass-praksis for workshopen.

Du må disponere egen laptop.

NB! Begrenset plass!

Forespørsel om påmelding sendes til trestykker@org.ntnu.no

Andre spørsmål kan også rettes til teks@teks.no

VELKOMMEN!

Hilsen TreStykker og TEKS.

 

2006-01-16

café TT

Kom til Café Avant Garden kl 20:00 Torsdag 26/1-06.

Nå setter vi igang café TT – et forum for diskusjon og utveksling av idéer omkring vårt kunstneriske arbeide. Vi tar sikte på å møtes på café Avant Garden kl 20 siste torsdag i hver måned. Vårt første treff vil sette fokus på visjonene om en ny Kunsthall i Trondheim.

Vi har invitert Kjersti Lerseth til å innlede. Hun vil informere om hvilke planer kommunen arbeider med for en fremtidig Kunsthall og om hvordan det lokale kunstmiljøet kan delta i den videre prosessen. Deretter åpner vi for samtale om dette tema.

Vi ønsker med disse torsdagsmøtene å skape en uformell møtekultur mellom kunstutøvere og andre interesserte i byen. Tanken er at dette kan være et åpent forum der vi presenterer og diskuterer idéer, planer og prosjekter som er på gang, og at vi dermed kan etablere en sterkere følelse av kontinuitet og sammenheng i den tverrkunstneriske scenen i Trondheim.

Vi håper at dette forumet kan fungere på en åpen, upretensiøs og uformell måte. Ingen prestasjonsangst! Torsdagstreffene vil kunne ha ulike arrangører hver gang. De ansvarlige utformer møtene etter sine egne interesser og behov. Hovedsaken er at man vet at man kan stikke innom café Avant Garden disse torsdagskveldene og prate med kolleger og engasjerte interesserte.

Bra priser i Baren!

Varmt Velkommen.

Trine Eidsmo TEKS, Per Formo GENERATOR, Rickard Borgström VOLKS.

Vi samarbeider med Café Avant Garden.

 

2006-01-11

INTERFACE AND SOCIETY

Nyproduksjon av verk under paraplyen INTERFACE AND SOCIETY

Bakgrunn

Mediekunst er ifølge den franske medie-antropologen Pierre Levy kunst som handler om å involvere. Innenfor mediekunsten blir publikums rolle utviklet fra passiv iakttager til aktiv bruker. Brukeren integreres i kunstverkets prosess, i en strøm av kommunikasjon gjennom et grensesnitt (interface). På grunn av begrensningene i de hverdagslige maskingrensesnitt som tastatur og mus, har mediekunstnere alltid vært opptatt av å utvikle mulighetene for å samhandle med maskinen og kunstverket på mer omfattende måter; helt siden kunstnere begynte å arbeide med datamaskiner har de utviklet grensesnitt som åpner for interaksjon med teknologien.

Grensesnittet i seg selv har blitt et kunstnerisk tema, og med den hurtige teknologiske utviklingen i den vestlige verden, har et kritisk syn på grensesnittet, ut fra samfunnsmessige forhold, blitt en nødvendighet. Vi lever mellom to verdener, våre fysiske omgivelser og det digitale rom. Teknologien og dets digitale rom er blitt naturlige omgivelser for oss, og grensesnittene er våre steder for tilgang til denne teknosfæren.

Produksjon i dialog

Atelier Nord vil delfinansiere de antatte verkene og garanterer for et kunstnerhonorar. Vi vil også bistå kunstnerne i å søke prosjektsttøtte fra andre kilder.

Atelier Nord vil legge til rette for at kunstnerne som produserer verk i dette prosjektet skal få kvalifiserte og velfunderte tilbakemeldinger i løpet av prosessen. Andre kunstnere, eksterne kritikere og Atelier Nords prosjektgruppe vil være tilgjengelige for diskusjon.

Prosjektet skal produsere visningsklare arbeider. Vi vil i tillegg sørge for dokumentasjon og omtale av hvert verk som kan brukes i formidlingsarbeid.

Mer informasjon: http://www.anart.no

Søknadsfrist og adresse

Søknaden sendes som vedlegg til: call@anart.no

Søknadsfrist 16. januar 2006

Søknaden skal inneholde følgende:

– prosjektbeskrivelse

– et sammendrag av prosjektbeskrivelsen, ca 150 ord

– framdriftsplan

– budsjett

– en oversikt over prosjektansvarlig og sentrale medvirkende med CV og biografi

Juryering og tilbakemelding

Søknadene vil bli vurdert av Erich Berger, Jana Winderen og Atle Barcley.

Søkere kan forvente svar 20. januar.

Kunstnere med verk som blir antatt vil bli invitert til et møte 26. januar.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Atle Barcley på telefon 23060880 eller call@anart.no