2005-11-23

LevArt – Nytt prosjekt for kunstproduksjoner i Levanger!

LevArt – Nytt prosjekt for kunstproduksjoner i Levanger!

«LevArt» skal bidra til å skape en arena for samtidskunst lokalt og regionalt, og tydeliggjøre kunstens rolle i stedsutviklingen. Over en periode på to år, (2005-2007), skal flere nye kunstverk utvikles og tilrettelegges i Levanger. Prosjektet er i regi Levanger kommune og støttet av Norsk kulturråd og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Regionale samarbeidspartnere er Levanger kunstforening, Falstadsenteret, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag Senter for Samtidskunst.

http://www.levart.no/

 

2005-11-22

TEKS og PNEK foreslått inn på statsbudsjettet !-)

TEKS og PNEK foreslått inn på statsbudsjettet !-)

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som ble lagt frem 10. november, er TEKS og PNEK foreslått inn med 1 million kroner, fordelt med 0, 5 millioner til Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) og 0, 5 millioner til Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS). Stortingets Kulturkomite skal nå behandle innstillingen, og innen 15. desember fattes endelig budsjettvedtak.

Hele nettverket er enormt lettet og glade! Tusen hjertlig takk til alle som har vært med å støtte oss – det betyr veldig, veldig mye!!!

Glade hilsener!

Janne, Trine og Espen

Støtteerklæringene kan sees her: “I SUPPORT TEKS AND PNEK!”

 

2005-11-03

DEMOVORSPIEL PÅ FREDAG 3. nov!

Demoscenere i trondheim arrangerer vorspiel for alle interesserte!

Vi har bra anlegg og storskjerm hvor vi viser demoer, introer og lignende. Vi har billig øl! Se vedlagt poster for mer informasjon.

Spørsmål? Kontakt Anders på duckers@outracks.net