17-18 Februar
Pure Data Workshop: Lag din egen sampler/looper
Med Arnfinn Killingtveit, Trondheim

23-25 Februar
Circuitbending Workshop: Lag nye instrumenter av gamle lydleker
Med Audun Eriksen, Åustrått

2-3 Mars
Arduino Workshop:
Lær å bruke Arduino, kunstverdenens mest brukte mikrokontroller
Med Tony Olsson, Malmø

Alle workshopene avholdes i TEKS´ lokaler i Verftsgt. 4, 7014 Trondheim.

———-
Tider, priser og bakgrunnstoff:
17-18 Februar
Pure Data Workshop:  Lag din egen sampler/looper
med Arnfinn Killingtveit

Denne workshopen vil gi en innføring i Pure Data og hvordan man kan bruke dette programmet til lydgenerering og lydbearbeiding.  Workshopen er egnet for nybegynnere såvel som de som har lekt litt med Pure Data tidligere.  I utgangspunktet vil workhsopen fokusere på hvordan man kan lage enkle samplere, for eksempel hvordan man kan lage enkle loopere ved hjelp av delaylinjer.  Om det blir tid vil vi gå nermere inn på hvordan man kan få til beat-slicing, pitsjmanipulasjoner, filtrering, og andre effekter som delay, klang, og liknende.  Vi tar det litt som det kommer, og tar utgangspunkt i hvordan stemningen er blandt de oppmøtte i forhold til hva vi vil fokusere å bruke tid på.

Pure Data er et gratis open source programmeringsmiljø for både lyd og bilde.  Open source betyr rett og slett åpen kildekode, det vil si at ingen sitter på de kommersielle rettighetene til programmet, og at hvem som helst kan programmere om kildekoden om man ønsker og evner.  På grunn av dette er det en stadig voksende gruppe bidragsytere som til enhver til programmerer nytt innhold for PD. I motsetning til tekstbaserte programmer, dreier programmeringen i PD seg stort sett om visuelt å koble sammen objekter.  Mange vil derfor synes at dette gjør det enklere å starte og programmere uten at det går på bekostning av mulighetene som ligger i systemet.  PD er en veldig ressursvennlig og kraftig plattform både for lyd og bildebehandling.  Programmet er også plattformuavhengig og kan kjøres både på PC, Mac og Linux.  

Workshopen blir holdt av Arnfinn Killingtveit som i fjor gikk ut med mastergrad i musikkteknologi ved NTNU, og har i flere år nå drevet med musikk og lydkunst med PD som plattform.

Du kan laste ned, og lese mer om PD her;  http://www.puredata.info 

Workshopen går over 2 dager.

Pris:  400,- NOK 
sted:  TEKS lokaler i Verfts gate 4
tid:  17 og 18 februar, fra klokken 14.00 – 20.00

Bindende påmelding med navn og postadresse sendes til arnfinn@teks.no.

———–

23-25 Februar
Circuitbending Workshop:  Lag nye instrumenter av gamle lydleker
med Audun Eriksen

Vi kortslutter elektroniske audio-leker på jakt etter spennende lyder.

Med loddebolt og forskjellige enkle elektroniske komponenter tar vi kontroll over kortslutningene og transformerer lekene til unike “musikkinstrument”. Det kreves ingen forkunnskaper innen elektronikk. Du trenger heller ikke forstå hvordan det virker. Hvis det høres bra ut og ikke lukter brent, så er alt ok! Det er viktig å huske at det meste er greit. Videre er det en fundamental del av CB å prøve og feile.

Hva er circuitbending? Elektronisk leketøy bygges om til fremmede musikkinstrumenter med utenomjordiske stemmer som brukes til å fremføre eksperimentell musikk. CB er først og fremst en eksperimentell prosess hvor utøveren ofte har begrenset kontroll over resultatet, og heller ikke ønsker full kontroll. Dette gjelder både under bygging av instrumentene og ved fremføring av musikk.

Eksperimenteringen foregår ved at man søker etter lyder ved å kortslutte kretskortet i et objekt mer eller mindre på måfå. Man bruker en “testlead” (2 skrujern forbundet med en ledning) og lager forbindelser mellom punkter/komponenter i kretsen mens den lager lyd. Når man hører at det skjer noe interessant med lyden markerer man forbindelsen og monterer senere en bryter, sensor, variabel motstand eller hva man måtte ønske for å kontrollere effekten.
Objektet er som regel en batteridrevet leke som lager lyd, men også batteridrevne radioer, cd-spillere mm. brukes. Det er absolutt påkrevd at objektet er batteridrevet da prosessen ofte medfører at man berører komponenter og kretser direkte med fingre etc. og sender spenning gjennom kroppen.

I utgangspunktet kreves det ingen forkunnskap for å gjøre dette da det meste foregår ved prøving og feiling. Graden av suksess øker imidlertid med litt erfaring og enkel elektronikkunnskap. Ikke minst fordi man blir flinkere til å unngå å ødelegge komponentene ved skadelige kortslutninger. De fleste nye funksjonene man legger til ved å “bende” et objekt er funksjoner som kretsen ikke er laget for å kunne utføre. Man prøver å minimere skadene på kretsen, men det er ikke til å unngå at enkelte komponenter gradvis brytes ned. Dette kan også være interessant musikalsk fordi instrumentet hele tiden forandrer seg. Dette er opphavet til Ghazala’s uttrykk “living instruments”. Instrumentene slites med alderen og forandrer karakter for til slutt å dø (som regel holder de veldig lenge hvis de er bra bygget)
Typiske effekter man oppnår ved CB er :

Styring av klokkefrekvensen (pitch)
Høypass/lavpass filter lignende effekter
Forvrengning
Forskjellige typer glitch
Aleatoriske funksjoner (glitching over tid hvor en endeløs strøm av tilfeldig genererte lyder/rytmer oppstår).

Vanlige kontroll-systemer:
Lyssensorer -Fotomotstander
Potensiometer, skruknotter
Bodycontacts, metallkontakter som kobler musikerens kropp direkte til kretsen
Bevegelsessensorer, “tilt” brytere
Fuktighetssensorer
Bøye-sensorer
Patchbay, muliggjør “live” CB, utprøving av nye kortslutninger i en live-situasjon.
Trigging og kontroll via oscillatorer, vactrols, sequencere eller interface koblet opp til datamaskin

Audun Eriksen er utdannet marinbiolog, men har drevet som freelance musiker siden 1993. De siste årene har han jobbet mest med prosjekter rettet mot barn og unge innenfor temaene lyd, elektronikk og gjenbruksmaterialer i den kulturelle skolesekken.  Han har i flere år vert en aktiv circuitbender, og har holdt mange workshops om dette dette Norge rundt!  Siden bending-maestro Audun Eriksen skal holde kurset, er vi ikke særlig redde for at det musikalske skal drukne i teknisk kål eller jålete innpakning. Audun var gitarist i godband som Albino Slug og Corporate Deathburger, og er også medlem av det legendariske Trondheimsbandet The Four – ett av de merkeligste og mest mystiske banda siden åttitallet.  Mer info om Audun kan du finne på hans hjemmeside http://www.auduneriksen.com

Pris:  700,- NOK 
sted:  TEKS lokaler i Verfts gate 4
tid:  23, 24 og 25 februar, fra klokken 14.00 – 20.00

Bindende påmelding med navn og postadresse sendes til arnfinn@teks.no.

———–

2-3 Mars
Arduino Workshop:
Lær å bruke Arduino, kunstverdenens mest brukte mikrokontroller
Med Tony Olsson
Arduino er en mikrokontrollerplattform viden brukt innen feltene kunst, musikk og design.  Mikrokontrolleren brukes for å lage alle mulige interaktive dingser, kunstinstallasjoner, og prototyper.  Arduino er en open-source elektronisk prototypeplattform basert på fleksible og brukervennlig hardware og software.  Det er beregnet på artister, designere, hobbyhoder og hvem som helst som er interessert i å lage kreative interaktive objekter og miljøer.  Arduino kan sanse omgivelsene ved å motta input fra en mengde sensorer og kan påvirke omgivelsene ved å kontrollere lys, motorer, og andre utløsere.  Mikrokontrolleren på brettet er forhåndsprogrammert med Arduinospråket (basert på Wiring) og Arduino utviklingsmiljøet (basert på Processing).  Denne begynnerworkshopen vil introdusere deg til grunnleggende bruk av Arduino.  Målet er å gjøre deg komfortabel med open source verktøy, introdusere deg til ditt eget personlige prototypelaboratorium og inspirere deg til bruk av elektronikk som designverktøy.
Plan for workshopen:
Dag en: Introduksjon til Arduino, open source filosofi.  Installere software og en introduksjon til programmering for Arduino.
– digital output: LED blink
– digital input: pushbutton, tilt
– multiple outputs: various LEDs blinking
- commands: digitalWrite, digitalRead, delay, for, setup, loop, variable declarations

Dag to:  Digital vs Analog.  Lydgenering og seriell kommunikasjon.
– analog output: LED fade
- analog input: read temperature/light sensor/potentiometer 
- commands: analogWrite, analogRead, Serial.begin, Serial.print
serial communication: ASCII vs. BYTE communication
- sending data to the board: physical pixel
- playing basic sounds: making tones, serial Keyboard
- commands: Serial.available, Serial.read, delayMicroseconds

Tony Olsson er medforfatter av boka «Open softwear – Fashionable prototyping and wearable computing using the Arduino», som ble gitt ut som e-book under creative commons licence i 2008 og kan lastes ned her som pdf: http://softwear.cc/book/files/Open_Softwear-beta090712.pdf
Tony er en del av teamet i 1scale1;  http://1scale1.com/  som er et designstudio basert i Malmø som jobber med utvikling av interaktive designløsninger.  Denne gjengen er skandinavias ledende eksperter på Arduino!

Pris:  800,- NOK 
sted:  TEKS lokaler i Verfts gate 4
tid:  2 og 3  februar, fra klokken 14.00 – 20.00

Bindende påmelding med navn og postadresse til arnfinn@teks.no.