Jørgen Larsson: Lyd i visningsrom [Workshop]

Pragmatisk lyd - Utvikling av bærekraftige teknikker for lydpresentasjoner i gallerirom. TEKS.Studio 8. mars 10.00 - 14.00. Maks åtte deltakere, første kvinne til mølla! Kursavgift kr. 300,- inkl. boken "Håndarbeid for lydarbeid i visningsrom" av kursleder Jørgen Larsson. Denne workshopen er rettet mot profesjonelle og semiprofesjonelle lydpersoner, som ønsker å utforske nye teknikker for lydpresentasjon i gallerirom. Her vil vi møtes som kollegaer og se hva vi kan få til i akustisk vanskelige rom. Jeg har skrevet en bok rettet mot galleriansatte. Der er det beskrevet en del løsninger på vanlige utfordringer. Nå er jeg interessert i å diskutere og prøve ut nye metoder som er gjennomførbare for galleri- og museumsansatte, slik at vi sammen kan løfte lydkvaliteten i verdens gallerier og museer. (Intet mindre!)
Les mer...