2006-09-18

FLYNDRE

Lydinstallasjon på Inderøy 2006-2016

Lydinstallasjonen Flyndre

Lydinstallasjonen Flyndre er laget av komponist, musiker og programmerer Øyvind Brandtsegg. Lydverket er bygget over en eksisterende skulptur av billedhoggeren Nils Aas med samme tittel, som befinner seg på Straumen på Inderøy. Arbeidet ble påbegynt i 2003 mens Nils Aas ennå levde, og han utviste stor interesse for initiativet. Han mente at lyden ville tilføre skulpturen en ny dimensjon og uttrykte at: ”jeg skulle så gjerne høre Flyndra synge”.

På www.flyndresang.no kan du følge den lydlige utviklingen av verket gjennom 10 år. På nettstedet har du muligheten til å lytte til lydkomposisjonen i to utgaver – den autentiske lyden avspilt gjennom skulpturen på Inderøy, og en ”ufortolket” versjon.

 

 

Lydinstallasjonen Flyndre gjør bruk av en høyttalerteknikk hvor lyden overføres til metallet i skulpturen. Musikken påvirkes av parameter som flo og fjære, årstid, lys og temperatur, og gjenspeiler slik naturen omkring skulpturen. Soundscape Studios har vært en aktiv partner i utviklingen av både sensorteknologi og høyttalerteknikker i prosjektet. Det kunstneriske konseptet er blitt videreutviklet i nært samarbeid med både Kulturbyrået Mesén og Soundscape Studios. Sensordata og lydsignaler streames via internett mellom Inderøy og Trondheim hvor datamaskinen som beregner lyden er plassert. Midgard Medialab og ITEA NTNU er samarbeidspartner på den tekniske gjennomføringen av nettstreaming. I tillegg bidrar ITEA med drift av den datatekniske delen av prosjektet. Internettilknytingen på Inderøy er besørget av NTE Bredbånd.

 

Studenter ved NTNU/Eksperter i Team har bidratt til utvikling og testing av nettbaserte lydavspillingsløsninger. Videre har studenter ved NTNU Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap forbedret komposisjonsprogrammets arkitektur. Studenter ved Akustikk har bidratt med utvikling av programvare for lydbehandling, mer spesifikt en lydpartikkelgenerator. Denne generatoren kan for eksempel høres i de lydene som ligner på fuglesang.

 

2006-09-16

PNEK søker ny daglig leder

Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) er et nettverk av norske organisasjoner som arbeider med produksjon av elektronisk kunst. Stifterne er Atelier Nord, Bergen elektroniske kunstnersenter (BEK), i/o/lab, Trondheim elektroniske kunstnersenter (TEKS) og Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk (NOTAM). Stiftelsen PNEK har til formål å være en samlende og koordinerende ressurs for disse, og for produksjonen av elektronisk kunst i Norge. Virksomheten består i å være en kulturpolitisk pådriver for elektronisk kunst, arbeide for økt offentlighet om den elektroniske kunstens innhold og utvikling, samt å koordinere og utveksle tekniske ressurser og faglig kompetanse på tvers av fagfelt og geografi.

PNEK søker ny daglig leder

Vi tilbyr en variert 50% stilling med mulighet for økt stillingsprosent. Sentrale arbeidsoppgaver er å samordne aktiviteten i nettverket, prosjektutvikling, kontakt med mediene og bevilgende myndigheter og å være en pådriver for kunstnerisk virksomhet innen feltet.

Ønskede kvalifikasjoner er relevant utdanning og/eller prosjektledererfaring, kjennskap til det elektroniske kunstmiljøet både i Norge og internasjonalt samt kjennskap til kulturfeltet generelt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og økonomisk innsikt er en forutsetning.

Til stillingens ansvarsområder ligger:
– Utforme og vedlikeholde PNEKs strategi og langtidsplaner.
– Koordinere aktiviteten mellom nodene og følge opp deres prosjekter ved behov
– Utvikle prosjektideer og –planer og koordinere fellesprosjekter.
– Koordinere utveksling av ressurser i prosjekter, og følge opp utviklingsarbeidet.
– Utvikle samarbeid med andre institusjoner, bl.a. innen utdanning og forskning.
– Arbeide for at elektronisk kunst har sterk synlighet i offentlig diskurs og agenda.
– Kontakt med offentlige myndigheter.
– Utforme strategi for sponsorarbeid og pleie kontakt med næringslivspartnere.
– Arbeide for finansiering av prosjekter.
– Overordnet budsjett- og rapporteringsansvar.
– Innkalling og organisering av møter.
Stilling er plassert i lønnstrinn 51, Statens lønnsregulativ.
Ønsket tiltredelsesdato 1. november, 2006 .
3 års arbeidskontrakt med mulighet for forlengelse.
Fleksibelt arbeidssted.
Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknad med CV sendes til pnek@pnek.no, eller PNEK, Atelier Nord, Lakkegt 55D, 0187 Oslo. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Monika Goodwine på e-post monika@anart.no eller Jøran Rudi på e-post joranru@notam02.no.
Søknadsfrist 06.10.06.