2006-11-22

Per Platou ny koordinator for PNEK

Per Platou er engasjert som koordinator for Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst i Norge (PNEK).

Platou har arbeidet som bl.a. kunstner, kurator og organisator med ny media kunst, teater, kortfilm og musikk. Han er kjent fra kunstnergruppene Motherboard og Nood, som kurator for Skrevet i Stein og Digitale Fortellinger, organisator av Ultra Hot Wired Live Art, Glitch og en rekke andre prosjekter.

Per Platou har bred erfaring og god oversikt over PNEKs virksomhetsfelt, han viser generøsitet, nytenkning og evne til strategisk planlegging. Platou tiltrådte 1. november.

Kontaktinformasjon:

Per Platou/PNEK,

PO Box 9334 Grønland

+47 93069406

pnek@pnek.no