2006-05-11

Nye styremedlemmer til TEKS!

TEKS har fått 4 nye styremedlemmer, og utvider styret med to medlemmer.

Nye styremedlemmer

– Styreleder: kinosjef for Trondheim kino, Egil Akselsen.

– professor Letizia Jaccheri, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU

– Sigurd Saue, Soundscape Studio

– Nomeda Urbonas, Intermediaavdelingen, Kunstakademiet i Trondheim, NTNU

Sittende styremedlemmer

– Kjetil Svarstad, professor II, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU

– Trine Eidsmo, daglig leder, TEKS

– Espen Gangvik, kunstnerisk leder, TEKS

Tusen takk til avgående styreleder Robin Støckert og styremedlem professor Leif Arne Rønningen som gjennom fire år i styret aktivt har bidratt til at TEKS er blitt et levedyktig knutepunkt for kunst og teknologi!

hilsen

Espen og Trine

🙂