[lang_no]Søndagsworkshop med Endphase!

I forbindelse med Enphase sin konsert på Klubb Kanin Lørdag 28. august holder de også en åpen workshop denne søndagen.  Workshopen vil  dreie seg rundt tanker og erfaringer gjengen i Endphase har gjort seg i løpet av sine operative år rundt om i Europa.  Presentasjonen adresserer estetiske og tekniske aspekter i forbindelse med programmering og fremføring av elektronisk musikk live, med konkrete og detaljerte eksempler.  Presentasjonen vil blandt annet gå inn på:

-lydsyntese og kildebehandling

-patsjkontroll og arbeide med sensorer

-video design og interaktivitet med audio

-nettverking og konseptuelle strategier

De to første emnene diskuterer tekniske og pragmatiske problemstillinger relatert til utviklingen av nødvendig mykvare og hardvare.  Emne tre diskuterer tekniske og estetiske spørsmål som oppstår ved utviklingen av video og lyd.  Emne fire dreier seg om mulige strategier i strukturering av formelle og konseptuelle dimensjoner i en fremføring.

Workshopen burde egne seg for alle med interesse for elektroakustisk musikk, kanskje spesiellt om du selv er eller har planer om å bli en utøver av elektronisk musikk.  Ingen forkunnskaper nødvendig.

Pris:  100,- kr. betales i døra, kun cash!

Sted:  TEKS lokaler, Verftsgata 4

Tid:  kl. 12:00 , 29 August.

Ingen påmelding er nødvendig.  evt. spørsmål kan stilles til arnfinn at teks . no

[/lang_no]

[lang_en]

Sunday workshop by Endphase.

This presentation addresses central technical and aesthetic aspects related to the programming and performance of live electronic music. Its contents reflect the experiences made by the Endphase project’s years of activity, and shares this information with a public as specialized as necessary. Concrete and detailed examples will be given.

The presentation covers theme groups developed out of various experiences with the Endphase Project:
– Sound synthesis and treatment of sources
– Patch control and work with sensors
– Video design and interactivity with audio
– Networking and conceptual strategies

These topics reflect on the several and simultaneous approaches necessary to the preparation of a performance. Topics 1 and 2 discuss the technical and pragmatical issues related with the development of the necessary software and hardware. That includes the design of the synthesis and processing software, and how it is connected with the ideas behind the performance. If follows then with the work with data input (acoustic signals, tablets, midi faders, sensors, DIY instruments, …) and their suitableness to process control, space control in real time, audio/video integration, …
The 3rd topic discusses the technical and aesthetical questions arising from the development of both video and audio layers. How to implement them technically, and possibilities on balancing both layers in order to get a cohese result.
The 4th topic concerns with issues of aesthetic and theoretical planning, which will make clear some possible strategies in structuring the formal and conceptual dimensions of a performance, including on how to connect the players through the OSC protocol in order to elaborate precise formal gestures.

Price: 100,- NOK, only cash at the entrance.

Place:  TEKS venue, Verftsgata 4.

Time:  12:00 , 29. August

No need to pre-subscibe.  Any questions can be directed to arnfinn at teks . no

[/lang_en]