Taku Unami og Jarrod Fowler holder en workshop på TEKS den 12 Juni.  Dagen etter opptrer de på klubb kanin, muligens vil det også bli presentert resultater fra workshopen.  I tillegg blir det kanskje noe lokale artister.  Mer info kommer!