Dato: 3. november 2010

Tid: 12.30 – ca. 15.45

Sted: ReMida Senter Trondheim, Strandveien 33 på Svartlamon

Man kan ikke tenke seg samtidskunsten uten teknologi. Tar kunst- og kulturformidlingstilbudet i Trondheim høyde for denne utviklingen? Barns oppvekst er preget av datateknologi – det er på tide å ta tematikken opp i kunstformidlingens verden.

Vi ønsker å føre miljøene i Trondheim sammen og se på ulike formidlingsprosjekter som er blitt gjennomført de siste år, og deres pedagogiske tilnærming, målsetninger og erfaringer.

Vi har invitert kunstneren Laura Beloff fra Finland som for tiden er stipendiat ved University of Plymouth. Hun vil presentere relevante prosjekter fra sitt kunstnerskap.

Seminaret er et samarbeid mellom NTNU, ReMida Senter Trondheim, TEKS (biennale for kunst og teknologi – Meta.Morf) og Kulturbyrået Mesén. Seminaret skal fremme dialog, debatt og økt kunnskap om vilkår og utfordringer knyttet til formidling av feltet kunst og teknologi til barn og ungdom. Målsettingen ved seminaret er å bidra til å etablere et nettverk for formidlingstilbud til denne målgruppen i Trondheim.

Program

12.30

Pål Bøyesen, kunstnerisk leder ReMida Senter Trondheim, ønsker velkommen

12.50

Letizia Jaccheri, Professor ved IDI NTNU og Audun Eriksen, kunstner: ”Komputer + Kunst = Kreativitet”,  målgruppe: 9-12 år

13.20

Mari-Ann Letnes og Henriette Jæger, begge høgskolelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole: “Mellom       virtualitet og virkelighet”, målgruppe: barnehagebarn.

13.50

Kaffepause

14.10

Cathrine Kahn, kunstnerisk leder av We need more data.com: ”Surfland”, Målgruppe: jenter 16-17 år

14.40

Laura Beloff, kunstner og forsker, University of Plymouth: “90cm+ full of expectations; Wearable technology art & children”

15.20

Avsluttende samtale i plenum

—-

Påmelding til: julia@mesen.no

Seminaret forgår på norsk og engelsk.