Loading Events

INTERSECTED WATERBODIES
17. november – 14. januar, 2023
Mixed media, videoinstalllasjon.

Intersected Waterbodies er et tverrfaglig, bio-digitalt kunstverk som undersøker et nett av kropper: teknologiske, vann og andre.

Verket tar Trondheim, med sin lange gruvehistorie, som referansepunkt. Sammen med andre aktører, inkludert Olje- og energidepartementet, har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, i årevis hatt i oppgave å utforske potensiell gruvedrift på dyphavsbunnen for å angivelig skape en etisk og bærekraftig teknologisk fremtid og “grønt” skifte.

Når vi beveger oss fra det ekstraktive antropocen/kapitalocen/plantationocene til Donna Haraways foreslåtte gjenoppbyggende chthulucene, kommer marginaliserte verdener som er viklet inn i vår og som gjør oss i stand til å eksistere, til forgrunnen. Hvilke livsformer kan være her i fremtiden? Og hvordan kan vi etterlate de som blir igjen med så mye omtanke som mulig? Å møte nåværende miljøutfordringer er presserende, men kan det oppstå en rettferdig og bedre fremtid ved å grave vekk stedet der alt liv på jorden kan ha oppstått, en helt unik økologi vi vet lite om og enda mindre om konsekvensene av å grave ut?

Tillatelsen til leting og utnyttelse av dyphavsmineraler er nå til behandling i Stortinget. Slik loven fungerer betyr åpning for leting automatisk åpning for utnyttelse. Ved å åpne for dyphavsgruvedrift i Arktis, ignorerer den norske regjeringen alvorlige advarsler fra Miljødirektoratet og det brede vitenskapelige miljøet.

Intersected Waterbodies dykker inn i mulige sammenfiltrede fortider og fremtider for mennesker, teknologi og ikke-menneskelig liv på dyphavsbunnen fra forskjellige synspunkter. Blant annet en AI-drevet forskningsrobot (AUV) som lever for all overskuelig fremtid på havbunnen.


Arbeidet har kommet til live med støtte fra:

Sjenerøse råd og informasjon om dyphavsøkologi av Hans Tore Rapp ved K.G. Jebsen senter for dyphavsforskning (Universitetet i Bergen) og tillatelsen til å bruke undervanns ROV-opptak fra oppdagelsen av de hydrotermiske skorsteinene Lokis slott i Arctic Mid-Ocean Ridge (AMOR) i Barentshavet. Det samme området som nå utredes for gruvedrift.

Sjenerøse diskusjoner om toksikologi, dyphavsøkologi, undervannsroboter og dyphavsgruvedrift fra forskere involvert i Deep-Sea Mining Piloten ved NTNU: Henriette Vaagland, Murat V. Ardelan, Dmitry Shcherbin, Veerle Jaspers, Steinar Løve Ellefmo, Espen Stabell, Geir Johnsen, Martin Ludvigsen, Kjell Inge Reitan og Bente Jessen Graae. Dypthavskoraller generøst donert av Anita Kaltenborn ved NTNU. En samtale angående elektroniskavfalls toksikologi med Katrine Borgå ved UiO.

Sensorteknologiimplementering og støpehjelp fra Boris Kourtokouv. Takk til Jiska Huizing, Aski Dahl, Solveig Ane Øksendal og Miguel Valenzuela for hjelp med prosjektet.

Verket ble først vist på Meta.Morf Biennale 2020. Fond for Lyd og Bilde og Kulturrådet støttet prosjektet.

Ase Brunborg Lie
Gjennom sitt arbeid utforsker Ase Brunborg Lie hvordan å skape i vår pågående økologiske krise/æra med tilhørende filosofiske og etiske spørsmål, og hvordan arbeide for mer rettferdige mulige fremtider. Hen påpeker blindsoner i sosiale og bygde strukturer og foreslår alternativer til det menneskelig-eksepsjonelle. Sentralt i hens praksis er stedsspesifisitet og krysspollinering, inspirert av queer-feministisk, postkolonial, vitenskapelig og fabulerende tenkning og gjøring.

Prosjekter involverer ofte andre fra kreative og vitenskapelige felt og lokalsamfunn. Lie arbeider i mange ulike medier, inkludert performance, public work, lyd, multimedieinstallasjoner, biokunst, online arbeider, skulptur, video og film, fotografi, tekst.

 Lie fullførte nylig post-masterprogrammet Of Public Interest Lab ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hen innehar en MA i Scenografi fra Akademi for Scenekunst, HIOF og en BA fra Trondheim Kunstakademi, NTNU. Hen bor og jobber i Oslo, Norge.

Details

Start:
November 17, 2023
End:
January 14
Event Categories:
, ,
Website:
https://teks.studio

Other

Åpningstider | Opening hours
Onsdag – søndag, 12:00 – 16:00 Wednesday – Sunday, 12pm – 4pm

Venue

TEKS.Studio
Nedre Bakklandet 20 C
Trondheim, 7014 Norway
+ Google Map
View Venue Website

Share This Story, Choose Your Platform!