Loading Events

Embodied Experiences / 17. februar – 9. april, 2023

Voice Catcher

Lyd- og lysintallasjon, mixed media, elektronikk.

Utstillingen viser installasjonen Voice Catcher ‒ en intim, interaktiv og sanselig opplevelse inne i en lydsky av stemmer. I forbindelse med utstillingen utgis boken Selected Works. Den gir et omfattende innblikk i Stenslies mangeårige kunstpraksis med sjangeroverskridende re-kombinasjoner av kropp, identitet, sanselighet og teknologi. Siden 1990 tallet har Stenslie jobbet med berøring og sansemanipulatoriske prosjekter for å utvide vår forståelse av kunst og kunstneriske materialiteter.

Voice Catcher er en interaktiv, digital og flersanselig lydinstallasjon. Den er et sansekammer hvor publikum selv skaper endring og fortellinger. Inne i installasjonen oppleves en tredimensjonal lydsky formet av stemmer som gjennom publikums interaksjon forteller personlige historier om tap, sorg og lengsel.

Historiene er gjenfortellinger basert på ulike personers traumer såvel som drømmer. Innholdet kommenterer en samtid som beveger seg mellom den mørkeste dystopi og ytterste utopi.

Funksjonelt tar installasjonens interaktive lys- og lydfunksjoner brukeren med inn i et flersanselig rom hvor fortellinger manes frem gjennom å berøre et sensorisk grensesnitt. Installasjonens sentrale element er en nærhetssensitiv sfære dekket av 24 karat gull som registrerer de besøkendes berøringer, posisjon og håndbevegelser. Den styrer hvordan og hvorfra lydene høres. Bevegelsene påvirker også et nettverk av tilkoblede lys som endrer seg parallelt med lyden.

Prosjektet bruker elektroniske medier for å forsterke den kroppslige opplevelsen av lyd, og for å la besøkende ta del i å forme universet av stemmer. Installasjonen tar sikte på å oppnå en ny og sanselig innlevelse i det som kan oppleves som et levende lydvesen.

Lydopplevelsen er tredimensjonal gjennom et åtte-kanals ambisonisk høyttaleroppsett.

___

Voice Catcher

Sound and light installation, mixed media, electronics. 

Voice Catcher is an intimate, interactive and sensual experience inside a sound cloud of voices. The publication Selected Works is also launched, presenting extensive documentation from Stenslie’s many years of art practice and cross-genre recombinations with embodied and experimental technologies.

Since the 1990s, Stenslie has worked with touch- and sensory-manipulative projects to expand our understanding of art and artistic materialities. Voice Catcher is an interactive, digital, and multi-sensory sound chamber where the audience creates and impacts stories through their touch. Inside the installation, users experience a three-dimensional sound cloud formed by interactive voices that tell personal stories about loss, grief, and longing. The stories are retellings based on real people’s traumas as well as dreams.

The installation comments on a contemporary world that wanders between the darkest dystopias and extreme utopias. Functionally, the installation’s interactive light and sound take the user into an aural chamber where sensory-based narratives are experienced by touching a reactive interface. The installation’s central element is a touch-sensitive sphere covered in 24-carat gold. The golden globe registers the visitors’ presence, position, and touch. It controls how and from where the sounds are heard. Touch also affects how a network of lamps illuminates the room.

The project uses electronic media to enhance the bodily experiences of sound and allows visitors to take part in the creation of a universe of voices. The project aims for a new and sensual immersion into a living sound cloud. The sound experience is three-dimensional through the installation’s 8-channel ambisonic speaker setup. The lights in the room move along with the sounds.

 


 

Ståle Stenslie (1965, NO) er utdannet ved SHKS, Statens Kunstakademi, Kunstakademi Düsseldorf, Akademi for Mediekunst Köln og tok sin PhD om eksperimentell kunst ved Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo. Han arbeider som kunstner, kurator og forsker innen tverrfaglige kunstuttrykk med vekt på elektroniske, eksperimentelle medier. Et eksempel er Det Blinde Teater, en interaktiv, flermedial forestilling ved Nationaltheatret (2009) for både blinde og seende. Et annet er den ambisoniske installasjonen Voice Catcher (vist på Dramatikkens Hus og ANX, 2012-14) som befinner seg i grenseland mellom performance, mediekunst, installasjon og teater. Stenslie er internasjonalt kjent for en rekke store prosjekter innen kunst, ustabile kunstformer og nye medier. Han har hatt utstillinger og presentasjoner ved større internasjonale arrangementer (ISEA, DEAF, Ars Electronica, SIGGRAPH), og representerte Norge både under den 5. biennalen i Istanbul og den første biennalen i Ichihara, Japan (2014). I 1999 vant han førstepremie i Norsk Kulturråds store konkurranse “Tradisjonelle kunstneriske uttrykk og ny teknologi” med prosjektet “Spranget”, en interaktiv bukkesimulator hvor deltakerne kunne gjennomføre Per Gynt’s sprang fra Besseggen. Han har kuratert og produsert en rekke utstillinger og prosjekter (Detox, ArcArt, Cyberconf, Oslo Lux m.fl.), og ledet store internasjonale symposier som Ars Electronica. Stenslie har vært professor i eksperimentell kunst gjennom to tiår ved Academy of Media Arts Cologne, KHiO og Aalborg Universitet.

http://www.stenslie.net/

Details

Start:
February 17, 2023
End:
April 9, 2023
Event Categories:
, , , , , ,
Website:
http://teks.studio

Other

Åpningstider | Opening hours
Onsdag – søndag, 12.00 – 16.00 Wednesday – Sunday, 12 – 4PM

Venue

TEKS.Studio
Nedre Bakklandet 20 C
Trondheim, 7014 Norway
+ Google Map
View Venue Website