2004-04-27

C6 releases its latest creation, the application N.E.S.T.

http://c6.org/nest

N.E.S.T – Network Examination of Serendipitous Transfer.

Online ‘chinese whispers’, best describes c6’s latest work. The software is free! When installed, it logs you in to a community deeply involved in the act of corruption..Data corruption that is! When online the program links to its nearest geographical neighbours to form a ring of users. As an audio file is passed, those connected look and listen for signs of change and who knows? Perhaps even serendipity!

The passing audio file is visualised within the conventional application window, with statistics on cycle involvement and neighbours details displayed below. The bottom half of the screen shows you, the state that the file is in, its packets mapped to a rising cubic terrain in both 2D and 3D.

A world map (on the website) shows the NEST poulation rising and falling as users log on and off. The nationalities locations and stats gives the up to date state of international corruption.

C6 co-create with those of lesser connections. Turning the frustration, dropped and erratic data transfer experienced, into a medium for collective artistic involvement. Each user can snapshot their findings and add to a growing database of weird sounds and strange terrains.

This SETI inspired art work is the first of three planned software releases from c6 in the future. The first, NEST searches virtual space for corruption and chaos, a far cry from its inspiration’s distributed analysis of deep space chaos for intelligence.

C6 is a collective of artists who share a decisively anarchistic view of life and sense of humour, C6 creates events from a heady mix of digital and physical performance, anarchic stenciling campaigns and fine-art propaganda.” ‘Deep Sites’ Intelligent Innovation in contemporary web design, Max Bruinsma, Thames and Hudson, 2003.

C6 – Creating chaos in an ordered world.

Monica Narula [Raqs Media Collective]

Sarai-CSDS

29 Rajpur Road, Delhi 110 054

www.sarai.net

 

2004-04-20

ANALOGSYNTMEKKING!

Hei!

(spesielt til deltakerne på Mekkverks synthkurs i fjor høst)

Her er noen bilder av våre “synths in progress”.

Etter kurset ble vi så inspirert at vi ville bygge analog modularsynth selv. Modulene er designet av Ray Wilson . Han har lagt ut PCB layout og annen nødvendig info på denne sida. Man bør kanskje ha litt erfaring og kunnskap om komponenter og kretskortfremstilling, og mye tid går med til å finne og bestille riktige komponenter.

Vi bygger dem inn i gamle instrumentkabinetter, og hver synth må tilpasses og frontpanelene designes (i illustrator), kappes, borres og dekoreres. Vi har begge prioritert bærbarhet og siden vi ikke er så fokusert på de “sorte og hvite” lager vi også egne interface- og triggermoduler. Vi har valgt et sett med moduler som vi begge bygger, med litt tilpasninger:

 

VCO -med sine/tri/saw/pulse

VCF -24 dB lavpassfilter

VCF -12 dB høy/lav/båndpassfilter

VCA -dobbel

LFO -med sine/tri/saw/pulse og justerbar bølgelform

LFO -dobbel

ENV. -retriggerable ADSR

SAMPLE AND HOLD/WHITE NOISE –

MULTINOISE/RANDOM GATE/TRIG -en veldig spennende modul med mange muligheter.

PINK NOISE/WHITE NOISE

POWER

Hver modul koster i snitt 400,- avhengig av hvor mye man legger i poter, knapper og jacker, som er de dyreste delene. Vi har brukt ca. 2-3 intense arbeidsdager pr modul. Vi har lyst til å lage tekst og markeringer på etsede frontpaneler i metall -er det noen som kan noe om slikt?

Thomas har kommet lengst med tre ferdig monterte moduler i sin “koffert” -denne blir meget kompakt.

Jonas har valgt å ha all patching på toppen av boksen med skrå front i forgrunnen (som har huset et pH-meter med rør).

Fordel: Oversiktllig front. Ulempe: Hver modul må ha to frontpanel, et for jacker og et for knapper.

Oppå boksen ligger noen av aluminiumsplatene som skal bli frontpaneler.

 

 

Nærbilde av montering og kort

 

 

 

 

Alle modulene som er ferdig så langt virker absolutt tilfredstillende.

Mye “juice” -forsiktig med høyttalerne -og ørene!

 

 

Vennlig hilsen

Thomas Dunker

Jonas Qvale

 

2004-04-13

Kunst og ny teknologi – kuratorer inviteres

Norsk kulturråd har midler til kunst og ny teknologi under billedkunstområdet, med 2 340 000 kroner i 2004 og søknadsfrist 1. februar og 1. september. Midlene gjelder alle kunstarter utenom scenekunst, som det er andre midler til. Generelt kan det søkes støtte til originale, nye kunstneriske uttrykk som blir til ved hjelp av ny teknologi, især prosjekter som kombinerer ulike kunstarter. Det kan også søkes støtte til prosjekt som gjelder formidling av kunst.

Til søknadsfristen 1. september 2004 inviteres det spesielt til søknader fra kuratorer og produsenter som ønsker å realisere prosjekter som er innovative i forhold til så vel produksjon som formidling. Slike prosjekter kan ta sikte på å utvikle nye typer utstillingskonsepter, tydeliggjøre kuratorens eller produsentens rolle i utviklingen av kunstprosjekter og bidra til utvikling av mer tverrfaglig pregede prosjekter. Prosjektene kan være uavhengige, eller kan bli utviklet i samarbeid med en institusjon.

Nærmere opplysninger Veiledning for søkere finnes på www.kulturrad.no.

Nærmere opplysninger for øvrig fås i Norsk kulturråd, postboks 101 Sentrum, 0102 Oslo.

Kontaktperson: Ragnfrid Stokke, tlf: 22 47 83 40,

e-post ragnfrid.stokke@kulturrad.dep.no.

 

2004-04-08

LYD PLUSS!

Er du interessert i lyd som kunstnerisk uttrykk?

Ny Musikk inviterer i samarbeid med UKS, PNEK, Atelier Nord og Black Box Teater til workshopen LYD PLUSS. Workshopen er åpen for alle aktive aktører fra lyd – bilde og scenekunstfeltet (billedkunstnere, performancekunstnere, lydkunstnere, nettkunstnere, videokunstnere, komponister, musikere, scenekunstnere, dansere, skuespillere eller regissører mm). Vi ønsker både enkeltpersoner og kunstnergrupper velkommen til å søke.

Vårt mål med workshopen er å stimulere til nyskapende kunstprosjekter der lyd er et bærende element.

Prosjektet struktureres gjennom fire 3-4 dagers arbeidsperioder fordelt over et halvt år, fra september 2004 til februar 2005. Til hver av periodene inviteres aktuelle inspiratorer/moderatorer til å stimulere prosjektutviklingen. En uformell visning av arbeidet er tenkt presentert i februar 2004. Hvor og hvordan denne visningen finner sted, avhenger av deltakere og hva som blir arbeidet fram under workshopen. Det samme gjør valget av moderator til hver enkelt workshop. LYD PLUSS baseres først og fremst på deltakernes kompetanse og arbeid. Workshopen avholdes i Oslo.

Vi kan tilby:

– et symbolsk honorar

– teknisk og faglig kompetanse

– lokaler

– visningsutstyr

– noe lyd- og lysutstyr

– reise for deltakere utenfor Oslo

Interesserte bes sende en kortfattet søknad med motivasjon for deltagelse samt CV innen 1. juni til

Ny Musikk

Tollbugt. 28

0157 Oslo

eller tora@nymusikk.no

Workshop-serien er en del av Ny Musikks prosjekt TverrKunst, og noen av prosjektene vil bli tilbudt ytterligere visninger som en del av denne satsningen.

Ny Musikk har som mål å være produsent og interesseorganisasjon for den radikale, eksperimentelle og sjangeroverskridende musikken, i hele Norge.

Spørsmål om deltakelse og påmelding kan rettes Tora Ferner Lange i Ny Musikk, tlf 22 33 70 90 / tora@nymusikk.no

UKS – unge kunstneres samfund, er en interesseorganisasjon og et galleri for unge kunstnere. Foreningen flyttet til Lakkegata 55 i 2003, og legger etter det stor vekt på den offentlig synlige virksomheten. (www.uks.no)

PNEK – produksjonsnettverk for elektronisk kunst, er et fireårig prosjekt finansiert av Norsk Kulturråd. PNEKs oppgave er å være en samlende ressurs for produksjon av elektronisk kunst i Norge. (www.pnek.no)

Atelier Nord: Atelier Nords misjon er å støtte produksjon og utvikling av kunst i nye medier, og bringe denne kunsten inn i kunstoffentligheten. (www.anart.no)

Black Box Teater: Black Box Teater er en av Norges viktigste scener for presentasjon av frittstående kunstnere og kompanier, norske såvel som internasjonale. (www.blackbox.no)

 

2004-04-01

TEKS har fått 150.000 kr. fra Trondheim kommune og 500.000 kr. fra Norsk kulturråd til drift for 2004!

Vi er nå inne i det andre prøvedriftsåret med støtte fra Norsk kulturråd. Vi har et år igjen.

Fra og med 2006 arbeider vi for å komme inn på statsbudsjettet. Kulturmeldingen nevner TEKS spesielt som en institusjon som trenger permanent finansiering. “Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om kulturpolitikk fram mot 2014″.

🙂 Espen G.

Trine på Electrohype!

Trine Eidsmo – eMotions

http://www.electrohype.org/eng.html

16-31 april 2004

vernissage fredagen den 16 april kl. 16-20

April 16th -31st – opening reception on Friday 16th 4-8 pm.

Den norska konstnären Trine Eidsmo har skapat en digital triptyk. På tre separata skärmar pågår en nästan orörlig process, ansikten tonar in för att sedan försvinna. Takten eller hastigheten på de ständigt transformerande bilderna är så sakta att betraktaren blir fångad i gränslandet mellan visuell upplevelse och synvilla. Det att konstverket samtidigt pågår på tre olika ytor gör dessutom att man ställs inför en upplevelse som är oerhört krävande med tanke på observation. Skall man spetsformulera det kan man säga att det krävs en aktiv passivitet.

The Norwegian artist Trine Eidsmo have created a digital triptych. A close to immobile transformation can be observed on three separate screens. Faces are emerging and the fading out. The speed of the ongoing process is so slow that the audience will find themselves trapped somewhere between a visual experience and an optical illusion. The fact that the installation is a continuous process taking place on three different screens puts the observer in a very demanding position. Bringing the matter to a head one could say that an active passiveness is required.

Med konstverket eMotions rör Trine sig i gränslandet mellan video och datorbaserad konst samtidigt som hon förnyar det fotografiska uttrycket på ett spännande och innovativt sätt.