23-25 Februar
Circuit bending Workshop:  Lag nye instrumenter av gamle lydleker!

Vi kortslutter elektroniske audio-leker på jakt etter spennende lyder.

Med loddebolt og forskjellige enkle elektroniske komponenter tar vi kontroll over kortslutningene og transformerer lekene til unike “musikkinstrument”. Det kreves ingen forkunnskaper innen elektronikk. Du trenger heller ikke forstå hvordan det virker. Hvis det høres bra ut og ikke lukter brent, så er alt ok! Det er viktig å huske at det meste er greit. Videre er det en fundamental del av CB å prøve og feile.

Hva er circuitbending? Elektronisk leketøy bygges om til musikkinstrumenter. CB er først og fremst en eksperimentell prosess hvor utøveren ofte har begrenset kontroll over resultatet, og heller ikke ønsker full kontroll. Dette gjelder både under bygging av instrumentene og ved fremføring av musikk.

Eksperimenteringen foregår ved at man søker etter lyder ved å kortslutte kretskortet i et objekt mer eller mindre på måfå. Man bruker en “testlead” (2 skrujern forbundet med en ledning) og lager forbindelser mellom punkter/komponenter i kretsen mens den lager lyd. Når man hører at det skjer noe interessant med lyden markerer man forbindelsen og monterer senere en bryter, sensor, variabel motstand eller hva man måtte ønske for å kontrollere effekten.
Objektet er som regel en batteridrevet leke som lager lyd, men også batteridrevne radioer, cd-spillere mm. brukes. Det er absolutt påkrevd at objektet er batteridrevet da prosessen ofte medfører at man berører komponenter og kretser direkte med fingre etc. og sender spenning gjennom kroppen.

I utgangspunktet kreves det ingen forkunnskap for å gjøre dette da det meste foregår ved prøving og feiling. Graden av suksess øker imidlertid med litt erfaring og enkel elektronikkunnskap. Ikke minst fordi man blir flinkere til å unngå å ødelegge komponentene ved skadelige kortslutninger. De fleste nye funksjonene man legger til ved å “bende” et objekt er funksjoner som kretsen ikke er laget for å kunne utføre. Man prøver å minimere skadene på kretsen, men det er ikke til å unngå at enkelte komponenter gradvis brytes ned. Dette kan også være interessant musikalsk fordi instrumentet hele tiden forandrer seg. Dette er opphavet til Ghazala’s uttrykk “living instruments”. Instrumentene slites med alderen og forandrer karakter for til slutt å dø (som regel holder de veldig lenge hvis de er bra bygget)
Typiske effekter man oppnår ved CB er :

Styring av klokkefrekvensen (pitch)
Høypass/lavpass filter lignende effekter
Forvrengning
Forskjellige typer glitch
Aleatoriske funksjoner (glitching over tid hvor en endeløs strøm av tilfeldig genererte lyder/rytmer oppstår).

Vanlige kontroll-systemer:
Lyssensorer -Fotomotstander
Potensiometer, skruknotter
Bodycontacts, metallkontakter som kobler musikerens kropp direkte til kretsen
Bevegelsessensorer, “tilt” brytere
Fuktighetssensorer
Bøye-sensorer
Patchbay, muliggjør “live” CB, utprøving av nye kortslutninger i en live-situasjon.
Trigging og kontroll via oscillatorer, vactrols, sequencere eller interface koblet opp til datamaskin

Audun Eriksen er utdannet marinbiolog, men har drevet som freelance musiker siden 1993. De siste årene har han jobbet mest med prosjekter rettet mot barn og unge innenfor temaene lyd, elektronikk og gjenbruksmaterialer i den kulturelle skolesekken.  Han har i flere år vert en aktiv circuitbender, og har holdt mange workshops om dette dette Norge rundt!  Siden bending-maestro Audun Eriksen skal holde kurset, er vi ikke særlig redde for at det musikalske skal drukne i teknisk kål eller jålete innpakning. Audun var gitarist i godband som Albino Slug og Corporate Deathburger, og er også medlem av det legendariske Trondheimsbandet The Four – ett av de merkeligste og mest mystiske banda siden åttitallet.  Mer info om Audun kan du finne på hans hjemmeside http://www.auduneriksen.com

Pris:  700,- NOK 
Sted:  TEKS lokaler i Verfts gate 4
Tid:  23, 24 og 25 februar, fra klokken 14.00 – 20.00

Bindende påmelding med navn og postadresse sendes til arnfinn@teks.no.