I vedtak fra Fylkesutvalget 18.05.2010 heter det:

“Meta.Morf 2010” bevilges 500.000 kr

Fylkesutvalget vedtok 18. mai å bevilge kr 500.000 til prosjektet “Meta.Morf 2010” – biennale for kunst og teknologi. Bevilgningen dekkes av regionale utviklingsmidler.

Det er Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS) som står bak Meta.Morf, en videreutvikling av Trondheim Matchmaking som sist ble arrangert i 2009. Gjennom Meta.Morf settes søkelyset på forholdet mellom kunst og teknologi; kunstverk som enten kommenterer teknologi og/eller i seg selv baseres på teknologiske løsninger.

En del av ambisjonene ved Meta.Morf går ut på å etablere et program for permanente teknologisk baserte kunstinstallasjoner flere steder i Trøndelag. Årets arrangement er det første i en planlagt biennaleform, dvs annethvert år. Etter hvert skal også regionen trekkes inn som en viktig arena for temporære utstillinger og permanente installasjoner.

Prosjektet blir av fylkesutvalget betraktet som å være i tråd med ambisjonene i Kreative Trøndelag, det kan bidra til å styrke profileringen av Trondheim som kunst- og teknologiby, samtidig som det har en tydelig regional profil.