I samarbeide med Atelier Nord, Oslo, og Folkets Hus i Trondheim, presenterte vi i forbindelse med Trondheim Matchmaking 2009, verket ‘DigiLuck’ av den russiske kunstneren Roman Minaev. DigiLuck ble montert på Folkets Hus’ fasade.

Digiluck er en 2,5 meter lang digital ’klokke’ som ikke viser tiden, men som består av en rekke små utsagn som genereres med samme begrensingene et vanlig LED-display bruker til å vise tall. Kunstverket ser ut som en vanlig LED-klokke man ser på offentlige steder, men meldingene er svært annerledes, den viser bokstaver satt sammen til ord som for eksempel HELP, LOSE og PLAY.

DigiLuck er i egenskap av å være del av det offentlige rom, et metaprosjekt som peker på problemstillingene ved den visulle støyen dette rommet i økende grad fylles med.

DigiLuck var ment å henge hele vinteren 2009/10 på Folkets Hus’ fasade, men naboer til huset, bla en kirke, følte seg sjenerte av lysstyrken og antydet juridiske prosesser om det ikke ble fjernet. I tillegg bøtela byggesakskontoret Folkets Hus for ulovlig oppføring av skiltet.

DigiLuck fikk mao en kort karriere i Trondheim (så langt), men historien viser til gangs relevansen i spørsmålstillingene kunstverket bringer opp, og prosjektet ble som sådan en virkelig reality check!

http://www.electroboutique.com
DigiLuck er produsert av Atelier Nord, Oslo.