2003-11-26

SLAGET PÅ STIKLESTAD.

Stiftelsen Stiklestad Nasjonale Kultursenter har bedt TEKS om å utvikle et forprosjekt til virtuell opplevelse av selve slaget + komme med innspill til romprogram for neste byggetrinn av museet. Til dette har vi knyttet til oss SoundScape Studios v/ Robin Støckert.