25.04.2010
[lang_no]

Forum Nidrosiae ble etablert i Trondheim høsten 2008 og er et åpent forum for det som løst kan kalles okkulturen. Forumet er en plattform for alle som er interesserte i tematikken. Nidrosiae arrangerer jevnlige foredrags- og debattkvelder.

Nidrosiae og TEKS har inngått et samarbeide for å videreutvikle prosjektet med fokus på esoterisk og kunstnerisk praksis som opererer i grenselandene mellom vitenskap, metafysikk og nye teknologier.

Ansvarlig redaktør for Nidrosiae er Martin Palmer og forumet vil framover være TEKS’ prioriterte plattform for presentasjon og debatt.

Nidrosiae nyheter og arrangementsoversikt!

* * *

[/lang_no] [lang_en]

Forum Nidrosiae was founded in Trondheim in the fall of 2008. It is an open forum for what is generally known as occulture. The forum is an arena for all with an interest in the interrelated subjects connected to this field. Nidrosiae regularly arranges lecture- and debate evenings.

Nidrosiae and TEKS is currently co-operating to develop the project further by focusing on esoteric and artistic endeavors which operates in the intersection between science, metaphysics and new technologies.

Responsible editor for Nidrosiae is Martin Palmer and the forum is TEKS´s main platform for lectures and debates.

Nidrosiae news and events!

* * *

[/lang_en]

Nidrosiae på FaceBook