Margrete Abelsen, Forbi en lab-estetikk:
http://www.kunstkritikk.no/kommentar/forbi-en-lab-estetikk/