2005-05-11

DIGITALE FORTELLINGER

DIGITALE FORTELLINGER er et samarbeidsbeidsprosjekt mellom PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst og NRK Ulyd. Fra høsten 2005 skal det publiseres 20 tverrmediale små/korte fortellinger tilpasset internett.

Utlysningstekst mai 2005:

Høsten 2005 lanserer PNEK og NRK prosjektet Digitale fortellinger. Vi søker ideer til korte verk som egner seg for publisering på internett. Arbeidene kan bestå av tekst, lyd, bilde, interaksjon og/eller andre uttrykksformer tilpasset nettet. Målet er å realisere 20 enkeltstående verk som skal formidles via NRKs nettsider. Vi tilbyr produksjonshjelp og veiledning for ideene som skal realiseres, samt et honorar.

Vi tenker oss i utgangspunktet fortellinger som kan formidles innenfor en maksimum tidsramme på 8-10 minutter (evt. kortere). Dette gjelder også for ikke-lineære (f.eks. interaktive) verk. Maksimums produksjonsbidrag for hver produksjon (inkl. honorar) er satt til 10.000 kr.

Send inn en kort skisse som beskriver hva du vil fortelle om, hvilke virkemidler du vil bruke, og et par linjer om deg selv innen 1.juni til pp@pnek.no. Alle henvendelser vil bli besvart. For mer informasjon se www.pnek.no eller kontakt prosjektleder Per Platou på mob 93069406 eller pp@pnek.no.

Digitale Fortellinger er støttet av Norsk kulturråd.

—-

PNEK

Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst

c/o Atelier Nord

Lakkegt 55 D

N-0157 Oslo, Norway

Tel# +47 23 300 300

http://www.pnek.no