2005-03-30

Heart Chamber Orchestra, oppdatering:

Heart Chamber Orchestra (HCO) er en audiovisuell performance initiert av TEKS, og bestående av kunstnerduoen PURE.BERGER i samarbeide med musikere fra et klassisk orkester; Trondheim Sinfonietta. Ved hjelp av programvare skaper PURE.BERGER egne instrumenter så vel som synteser av computerskapt lyd og bilde og hele performance omgivelser. Målet med Heart Chamber Orchestra er å skape en hybrid, bestående av den digitale verdens formalistiske, computerbaserte uttrykk, og det rike, organiske uttrykket til et profesjonelt orkester. Musikerne kontrollerer med sine hjerteslag et databasert komposisjons og -visualiserings miljø, og bokstavelig talt i samspill med datamaskinene, bygges et rammeverk av computerskapte feedback looper. Med input knyttet til output, oppstår et selv-refererende system, som så og si ‘produserer seg selv’. Hybriden komponerer et verk i sanntid.

7.-12. mars ble det holdt ‘HCO-workshop’ i Trondheim, hvor PURE.BERGER møtte medlemmer fra Sinfoniettaen og gjorde utforskinger rundt de enkelte instrumentene man ønsker å benytte.

Prototype-programvaren som er under utarbeidelse av PURE.BERGER ble i samarbeide med musikerne dessuten gjennomgått, vurdert og bearbeidet videre i løpet av uka.

Trine

Lydbearbeiding på Linux!

Linje for Musikkteknologi, NTNU, holder kræsjkurs f.k. mandag om lydbearbeiding på operativsystemet Linux i samarbeide med NOTAM v/ systemansvarlig Vegard Sandvold.

Kurset tar for seg muligheter, oppsett og bruk av ulik lydprogramvare på plattformen.

Olavskvartalet, Linje for musikkteknologi, 5. etg. rom 527, mandag 4. april kl. 10:15 – 12.00

 

2005-03-17

FURTHERFIELD.ORG

Furtherfield.org er nede pga av diskkræsj.

De regner med å være oppe igjen i løpet av en liten uke.

/E.

 

2005-03-15

TEKS ÅRSRAPPORT 2004

Årsrapporten for 2004 finnes nå under linken “om TEKS”

 

PENGER TIL TRONDHEIM MATCHMAKING!

Trondheim kommmune har bevilget kr. 100.000 til årets Trondheim Matchmaking!-))

Festivalen åpner uke 42!

/Espen