Lydhørt

Institutt for musikk, musikkteknologi, NTNU ønsker velkommen til Trondheim og Musikkteknologidagene 2011. Årets arrangement blir avviklet 19.–21. oktober på Rockheim – det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock.

Årets program inkluderer mer enn 20 presentasjoner av musikkteknologiske tema, inkludert keynote-presentasjoner av Natasha Barrett, Gary Bromham og Simon Emmerson. I tillegg kommer konserter på kveldstid. Som en ekstra bonus føyer vi til to arrangementer: Fredag 21.oktober avvikler Trond Engum sin stipendiatkonsert, og lørdag 22.oktober arrangeres en konsert i samarbeid med Klubb Kanin og TEKS med KK NULL / JULIEN OTTAVI/ GISLE FRØYSLAND/ + CLOUDBUILDER! Alle arrangementer på Rockheim (se program for detaljert informasjon).

Musikkteknologidagene er et årlig møtested for alle som arbeider innenfor fagfeltet musikkteknologi, og inkluderer representanter for undervisningsinstitusjoner, kunstnere, utøvere, forskere, produksjonsmiljøer, studenter og andre interesserte. Begrepet musikkteknologi innbefatter i denne sammenheng ulike former for teknologi anvendt i musikk og musikkforskning, samt den kunstneriske anvendelsen av dem.

Vi har i år valgt å gi Musikkteknologidagene et overordnet tema for å stimulere til sterkere sammenheng mellom de ulike bidragene. Tema for årets arrangement er:

LYDHØRT – musikkteknologi og formidling

Innenfor dette kan man trekke fram en rekke mulige kontekster for diskusjon av musikkteknologi, både i forhold til teknologiske løsninger, praksis og media:

  • Live framføring
  • Sosiale medier og nye distribusjonskanaler
  • Nye mobile plattformer
  • Museumsformidling
  • Installasjoner i det offentlige rom
  • Pedagogikk

Vi oppfordrer spesielt til relevante bidrag innenfor tema, men vil selvsagt åpne for andre gode bidrag knyttet til forskning, produksjon, undervisning og kunstnerisk aktivitet med musikkteknologi som fokus.

Program for Musikkteknologidagene 2011

Musikkteknologidagene 2011 i Trondheim kan med stolthet presentere et bredt program av presentasjoner, demonstrasjoner og konserter. Arrangementet i sin helhet blir avviklet på Rockheim.

Det vil komme mer informasjon om hvert enkelt innslag etterhvert. Det kan også forekomme mindre endringer i programmet.

Onsdag 19.oktober

10:00 – 16:00   Presentasjoner

10:00   Registrering og kaffe

11:00   Velkommen
Sigurd Saue, studieleder Musikkteknologi ved NTNU

11:15   Svein Berge: “Harpex”

11:45   Natasha Barrett (keynote): “Ambisonics, spatial ontology and invisible music”

12:45   Lunsj

Presentasjoner: Musikkteknologi og skoleelever

13:45   Håkon Kvidal: “Musikk på nettbrett

14:15   Sigrid Jordal Havre: “Play to learn

14:45   Kaffe

Presentasjoner: Musikkteknologi for barn

15:00   Maja Bugge: “Usynlig – scenisk lydvandring for barn

15:30   Claus Sohn Andersen: “Resirkulator

16:00   Omvisning Rockheim

18:00   Middag

20:00   Konsert

Torsdag 20.oktober

09:00 – 16:00   Presentasjoner

09:00   Gary Bromham (keynote): “Man in the machine or machine in the man – the ever changing role of music technology in popular music culture”

10:00   Gary Hoffman: “Bringing music back to music technology

10:30   Kaffe

Presentasjoner: Undervisning

10:45   Gunnar Ternhag: “Begreppsbilding i undervisningsämnet musikproduktion

11:15   Andrew Scott: “Listening, learning & teaching

11:45   Øyvind Brandtsegg: “Gehørbasert DSP”

12:15   Lunsj

Presentasjoner: Installasjoner/soundscape

13:15   Ola Nordal: “Arne Nordheims Ode til lyset

13:45   Tor Halmrast: “Pass for ørene … ørene lukkes

14:15   Jøran Rudi: “The role of music technology in soundscapes as social constructs

14:45   Kaffe

Presentasjoner: Konsertopplevelse

15:00   Hans T. Zeiner-Henriksen: “Er det ekte eller er det fake?

15:30   Andreas Bergsland / Tone Åse: “Stemmemøter

16:00   Slutt presentasjoner

20:00   Konsert

Fredag 21.oktober

09:00 – 16:00   Presentasjoner

09:00   Simon Emmerson (keynote)

10:00   Alex Gunia: “Live electronics / 300 acting spaces

10:30   Kaffe

Presentasjoner: Digitale instrumenter

10:45   Gerhard Steinke: “The Subharchord Story

11:15   Øyvind Brandtsegg: “Hadron”

11:45   Notto J W Thelle: “Estetikkens kår. Færre muligheter

12:15   Lunsj

Presentasjoner

13:15   Anne Danielsen: “Samspillet mellom live-musikk og digitale musikktjenester

13:45   Mats Claesson: “The Kjell-Tore project”

14:15   Arnfinn Killingtveit: “Undervannshode

14:45   Kaffe

15:00   Diskusjon / avrunding

16:00   Slutt

21:00   Stipendiatkonsert

Trond Engum er stipendiat ved stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Han avvikler sin stipendiatkonsert på Rockheim i forlengelse av Musikkteknologidagene.

Lørdag 22.oktober

20:00   Klubb Kanin presenterer

Den japanske noiselegenden KK NULL og multikunstneren JULIEN OTTAVI er på Europa turné sammen med VJ og kunstner GISLE FRØYSLAND.
Oslobaserte CLOUDBUILDER åpner kvelden!

GRATIS INNGANG!