Komputer + Kunst = Kreativitet

Åpent verksted – tilbud for barn fra cirka 9-12 år
Sted: ReMida Senter Trondheim, Strandveien 33, Svartlamoen
Dato: 6. november 2010 / Tid: 10.30 – 16.00
Pris: Gratis

Er du interessert i å lage digitale fortellinger som inneholder lyd, bilder og tekst?

ReMida Senteret Trondheim inviterer i samarbeid med Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap / NTNU til et åpent verksted hvor du blir kjent med programmet Scratch. Scratch er et Open Source Program utviklet av MIT som kan brukes til mange kunstneriske formål. Verkstedet ledes av kunstneren Audun Eriksen og Pål Bøyesen fra ReMida Senteret.

Påmelding til julia@mesen.no, T: 93217667

Mer informasjon: www.artentnu.com

Verkstedet realiseres i samarbeid med TEKS (Meta.Morf – biennale for kunst og teknologi) og Kulturbyrået Mesén. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Med vennlig hilsen
Julia Krankenhagen

+47 93 21 76 67
www.mesen.no | www.romforkunst.no | twitter.com/mesen
Kulturbyrået Mesén, Kjøpmannsgt 51, 7011 Trondheim