[lang_no] Klubb Kanin er ei supersonisk metakvern for både de avantgardistiske og post-avantgardistiske strømningene i Trondheims kulturunderliv.  Med et hovedfokus på både rent lydlige såvel som integrerte audiovisuelle uttrykk arrangeres det jevnlig konsertkvelder hvor både lokale og internasjonale artister side om side får presentert sine uttrykk.  Ved å konsekvent ha en holdning der det uetablerte og uferdige er like velkomment som det gjennomarbeidede og ferdigstilte, opprettes  muligheten for en unik atmosfære både for artister og publikum.  Klubb Kanin kan skryte av å både ha fungert som utskytningsrampe for flere veletablerte artister, såvel som å være det eneste scenekonseptet i Trondheim per i dag som gir rom til helt uetablerte artister som arbeider i de litt mer usalgsbare nedslagsfelt.

Klubb Kanin er et konsertkonsept med lange tradisjoner i Trondheim.  Helt siden 1997 har det med jevne og ujevne mellomrom blitt arrangert både konsertkvelder og minifestivaler.  Flerfoldige personer har vært involvert i avviklingen opp gjennom årene, alle mennesker tilknyttet det mytiske Origami Republika-nettverket, et slags ikke-lokalt åpent hemmelig forbund / fritidsklubb for merkelige personer av ulik art, hovedsakelig med en viss artistisk tilbøyelighet.

De lokale Klubb Kanin-kreftene og TEKS opprettet høsten 2009 et samarbeide der TEKS er økonomi- og arrangøransvarlig i et ønske om å stimulere byens kulturelle akupressurpunkter ytterligere. Siden har det blitt holdt minst en Klubb Kanin i måneden, de fleste i samarbeide med Babel – Visningsrom for kunst, som konsertarena.
[/lang_no] [lang_en] Klubb Kanin is a supersonic meta mill for the avant-garde and post avant-gardistic currents in Trondheim’s cultural underground. With a main focus on the audial as well as on integrated audiovisual expressions we regularly arrange concert evenings where both local and international artists get a chance to present their work. Our attitude is that the unestablished and works in progress are just as much welcomed as the thouroughly prepared and completed, and thus we create a unique atmosphere for both artists and audience alike.

Klubb Kanin has served as the launchpad for several well-established artists in the past, as well as being the only club concept in Trondheim with room for unknown and obscure artists working in the more experimental and uncommercial fields.

Klubb Kanin has a long tradition in Trondheim. Ever since 1997 concerts and mini festivals have been arranged, more or less regularly, in its name. Several persons has been involved in carrying the torch through the years, all of them connected to the mystical Origami Republika network – a sort of non-local, open secret socity / leisure time club for strange personalities of different sorts, most of them with an artistic disposition.

The local Klubb Kanin forces and TEKS went into co-operation in the fall of 2009, where TEKS is in charge as well as being financially responsible, with a wish to stimulate the cultural acupressure points of the city of Trondheim further. Since then there has been at least one Klubb Kanin happening per month, most of them in association with Babel Art Space.

For info, booking, whatever, contact:  arnfinn (a) teks (.) no.

[/lang_en]