2003-06-09

Prosjektstatus pr. juni 2003.

I utvalg hittil i år er følgende prosjekter realiserte eller under arbeid pr. 05-06-03:


– Januar:

Wievzak 1.0,

Egenproduksjon av DVD med lydløse videoarbeider fra lokale bidragsytere. DVD’en hadde premiere på sesongåpningen til teater Avant Garden 1. februar. Prosjektansvarlig Atle Ramsøy Halle.

 

– Februar:

SuperDreamHorseBalloonLand

Et prosjekt hvor Trondheim Sinfonietta samarbeidet med Ny Musikks Komponistgruppe (NMK) med urpremiere 12. februar i Olavshallen i Trondheim. 5 komposisjoner av unge komponister. Rød tråd og utgangspunkt for prosjektet var den amerikanske dikteren E. E. Cummings (1894-1962). Knut Mork Skagen utviklet videospillet “SuperDreamHorseBallonLand”, en visuell og interaktiv kommentar til Cummings’ arbeid som visuell installasjon til konserten. Spillet utvikles forøvrig videre.

 

– Mars:

Trondheim Dialog

Et tverrkunstnerlig prosjekt initiert av Teater Taranett, Atelier Ilsvika og TEKS. 20. mars ble den første presentasjons-/ diskusjonskvelden avholdt. Målet for prosjektet er å knytte ulike kulturelle nettverk i byen opp mot hverandre, samt synliggjøre ressurser, prosjekter og personer innenfor fagområdet. Det søker å være en kulturarena og møteplass for ulike miljøer innen kunst/ kultur og næringsliv; gjennom seminarer, kulturelle happenings og workshops.

Performancefestivalen Bastard.

Teaterhuset Avant Garden og TEKS samarbeidet om avviklingen av festivalen 24.-29. mars, hvor TEKS var teknisk arrangør. Ulike forestillinger og performancer med utgangspunkt i samtids relaterte kunstutrykk. Bl.a. Verdensteaterets “Tsalal” var oppført.

Livingroom

En workshop i elektronisk kunst i regi av PNEK (Produksjonsnettverket for elektronisk kunst), var en integrert del av festivalen. TEKS var medarrangør av workshopen, støttet av Norsk kulturråd, og samlet alle nodene i PNEK. Workshopen tok utgangspunkt i idéen om rommet som levende struktur.

 

– April:

Interferens.

Synliggjøring av tverrkunstnerlige og tverrfaglige prosesser og prosjekter som deler av samtidskunsten er opptatt og avhengig av, er en av TEKS´ prioriteringer. Som ledd i en slik strategi ble utstillingen Interferens presentert i lokalene til TSSK, Trøndelag Senter for Samtidskunst 3. – 13. april. En utstilling kurert av prof. Jeremy Welsh og 1. amanuensis Kristin Bergaust blant studenter fra kunstakademiene i Trondheim og Bergen. Utstillingen forsøkte å vise hvordan maleriet influeres av både foto og video, hvordan video påvirkes av maleriets krav til komposisjon og ulike genre innen film og medier.

Utstillingen var muliggjort gjennom TEKS´ nylig opprettede samarbeidsavtale med TSSK for bytte av tjenester. TEKS leverer IT- tjenester, og TSSK stiller utstillingsplass til disposisjon for TEKS.

Pure & Berger; interactive performance.

Den østerrikske duoen Pure & Berger (Peter Votava, Erich Berger) arbeider begge i feltet improvisert elektronisk musikk og datagenerert video. Musikken og visualiseringene duoen kreérer live er forbundet til hverandre: hver av dem mottar og prosesserer data fra den andre. TEKS arrangerte konserten i teater Avant Garden 26. april.

Max/ Jitter workshop.

28. april til 3. mai arrangerte TEKS Max/ Jitter workshop. Grunnleggende kurs i Max/ Jitter programmeringsspråk for sanntids lyd- og video interaksjon, og for behandling av 2D og 3D grafikk. Kursleder Peter Votava, Wien Kunstakademi.

Workshopen samlet 9 kunstnere fra Trondheim. Workshop’en var støttet av PNEK.

 

– Mai:

Svart Guld.

Kurator Nils Claesson, Stockholm, er i samarbeide med TEKS, blitt tildelt kr. 50.000,- fra Norsk kulturråd til forprosjektering av utstillingsprosjektet Svart Guld i 2004/ 2005. Tanken er å problemstille Norges rolle som oljeprodusent med skjevt blikk til to andre oljestater: Texas og Kasahkstan.

TEKS avholdt første workshop i forprosjekt prosessen 27. – 30. april. Deltakere var Nils Claesson, Karin Hansson, begge Stockholm, Trine Eidsmo og Espen Gangvik, TEKS.

Trondheim Dialog

28. mai ble Dialog-samling nr 2 avholdt med fokus på situasjonen for profesjonelle danse- teater- og performancegrupper i Trondheim. Lokale grupper presenterte seg selv og sine prosjekter. Utvikling av strategi for bedre rammevilkår i byen for disse kunstutrykkene var underliggende hovedtema. TEKS er teknisk arrangør.

 

-Juni:

Deluxe.

TEKS deltar på nettverksparty i London 14. juni. Furtherfield arrangerer sitt nettverksparty på Deluxe (tidligere The Lux). Nettverks-partyet er et uformelt årlig

arrangement, hvor kunstnere, tenkere, teknologer, entrepenører, ’transgressive typer’, vitenskapsmenn, musikere, underholdere, kuratorer og kritikere inviteres til å delta med dokumentasjon av pågående prosjekt. Dette er Londons svar på Trondheim Matchmaking, og TEKS reiser over for å knytte kontakter og å få erfaring i forkant av oppstart med utviklingen av årets Trondheim Matchmaking i Trondheim.

I tillegg til ovenstående er flere andre prosjekter gjennomført, en del prosjekter er under utføring, mens andre igjen er under planlegging.

Under utvikling er bl.a. TEKS egne prosjekter som Trine Eidsmos eMotions: en serie personlige portretter, som etter hvert er blitt animert video, og som planlegges gjort interaktiv. Espen Gangviks trans<->former #13 er et prosjekt som forsøker å realisere en selvbevegelig skulptur basert på bevegelige ledd som endrer skulpturens opptegning ved feks menneskelig nærhet. Inst. for teknisk kybernetikk, NTNU er engasjert gjennom diplomoppgave vedr. ulike tekniske sider ved prosjektet.

DETOX 2-3

TEKS er lokal kurator for Riksutstillingers Detox 2-3 som avholdes mai 2004.

Feral-Robots.

I samarbeid med Natalie Jeremijenko/ MIT planlegger TEKS samarbeidsprosjektet Feral-Robots. Utgangspunktet taes i tidligere prosjekter Jeremijenko har gjort med elektroniske ‘kjæledyr’. Det planlegges en trans-atlantisk workshop høst/vår 2003/2004

 

2005

TEKS er med i forprosjektgruppen for NRK TV´s direkteoverførte event i anledning jubileet i 2005. Hovedtema er kunst fra 1990 og framover.

 

Trondheim symfoniorkester

TEKS arbeider konkret med et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim symfoniorkester og PURE & BERGER som konsert høsten 2004.

 

Fortløpende:

Brukerstøtte/ rådgivning:

Enkeltkunstnere.

Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Teater AvantGarden.

Teater Fusentast.

Trondheim multimedialab, kulturhuset Isak.

 

Fortløpende oppdateringer:

TEKS web-sted.

Mekkverk epostliste og database.

TEKS web kalender.

Web hotell.

Utleie teknisk utsyr og verkstedplass.

 

Forhandlerstatus.

TEKS har fått forhandler status hos Infinigate AS. Infinigate er leverandør av SonicWall brannmurer, Wacom tegnebrett, CorelDraw etc. Fra før er vi forhandlere for en rekke videoprosjektører. Penger å spare, ta kontakt!-)

 

2003-06-07

UP-IT.

TEKS har søkt Norsk kulturråd om midler til teknisk utstyrspark for elektroniske installasjoner i Trondheimsregionen i forståelse med TSSK, Teater Avantgarden, tidl. Galleri Trans-art m.fl. Søknaden er avslått med begrunnelse i manglende midler.