2004-01-30

TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2004.

 

Trine Eidsmo, TEKS, er invitert med videoinstallasjonen “e-motions” til Trøndelagsutstillingen 2004. Åpning søndag 1. feb. kl. 13.00, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fjordgt. 11. Utstillingen varer fram til 22. februar.

Utstillingen arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst. Den er en juryert kollektivutstilling hvor alle kunstnere (profesjonelle, studenter, amatører og andre) med tilknytning til regionen har hatt anledning til å sende inn arbeider til vurdering av en jury bestående av 5 profesjonelle kunstnere. Lokale jurymedlemmer fungerer i to år og de eksterne ett år. Dette er den lokale jurys andre utstilling.

Utstillingens jury har arbeidet tverrfaglig og har hatt følgende sammensetning:

Tone Hellerud, Bildende Kunstnere Hedmark -tekstil

Marit Moltu, Bildende Kunstnere Mõre og Romsdal- andre teknikker

Pål Bøyesen, Trøndelag Bildende Kunstnere – skulpt./instal.

Anne-Tove Huse, Trøndelag Bildende Kunstnere – tegning/grafikk

Jostein Kirkerud , Trøndelag Bildende Kunstnere – maleri

De lokale jurymedlemmene vil i år synliggjøre noen klare retninger i samtidskunsten i Trøndelag ved at de har invitert syv kunstnere som de mener er representative for denne, samt at de også representerer arbeider og uttrykksformer som erfaringsmessig blir lite presentert på Trøndelagsutstillingen. De inviterte kunstnerne er: Kristin Bergaust, Håkon Bleken, Trine E. Eidsmo, Anne-Karin Furunes, Duba Sambolec, Tone Thiis Schjetne og Torbjørn Skårild.

“Pushing Pencil”

 

TEKS debuterer som videoscenograf i teateroppsettingen “Pushing pencil” av Catherine Kahn. Premiere fredag 30. jan. kl 20.00 på Teaterhuset AvantGarden. Stykket spilles til og med mandag 2.feb.

TEKS ved Trine Eidsmo og Espen Gangvik står for Videoscenografi/ scenografi/ Lys/ MAX-programmering/ Teknisk.

 

Pushing pencil

About finding a home

There are people who are home and know about it then there are people who are home and do not know about it and then there are people on the other side of the world and that is where home is…. The thing is we are ideal for being homeless. “Pushing pencil” is a story of young female adolescents representing the appearance of a youthful and all female subculture, which is shown to be more than phenomena of adolescence. It is the exploration of the invented communal and or personal reality that will function as an avenue of survivals strategies for an escape from contemporary social circumstances.

Taking Three sisters by Anton Chekov as reference and research point forward, we find the similarities in exploring the gap between hope and fulfilment. Relationship and motivation. Like Chekhov’s characters the females represented here know nothing ever happens, that existence itself is bereft of any discernible meaning and that suffering, longing, regret and loneliness are the only certainties -or so they claim. We are always living in our heads, thinking about other things, which have nothing to do with the worlds we’re supposedly living in.

Pushing pencil crew:

Darlong: Lisa Lee Boudouin

Sibling Player A: Arnhild Staal Pettersen

Sibling Player B: Helga Kristine Edvinsen

Alphonse: Petter Rossvoll

The String Trio

Bratsj: Sigrid Bjørnerheim Hynne

Cello: Tabita Berglund

Violin: Leoni Abrahamsen Garner

Creative director – an aufbauproject /Catherine Kahn

Soundscape/composer – an aufbauproject /Ketil Gutvik

Choregraphy assistant – Lazara Albear Rozell

Jazz Trio

Bass: Eivind Opsvik

Drums: Peder Kjellsby

Guitar: Ketil Gutvik

Technical/Scenography – an aufbauproject/TEKS

Scenography assistance – Una Line Hunderi

Supported by Norsk Kulturråd og Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Thanks to Trondheim kultur og musikk skole, DansIt, 7-Eleven

Played at:

Teaterhuset Avant Garden

Olav Trygvassonsgt. 5, Trondheim City, tel: +47 73530898

January 30, 31. February 1, 2. 2004