18. februar – 6. mars 2011


“Döden i våra hjärtan” viser bilder av Døden slik den kan forekomme i våre liv – noen ganger brutal og aggressiv, andre ganger stille og fredfulll.

Hvordan vi betrakter døden er symptomatisk for hvordan vi betrakter livet. Estetiseringen rundt monumenter, minnesmerker og så videre, er en til dels angstfyllt (men iblant livsbekreftende) påminnelse om “Memento Mori” – livets forgjengelighetsaspekter – men også et bekvemt selvbedrag.

Man hevder ofte at minnet lever videre, men det er unektelig en sannhet med modifikasjoner: det individuelle minnet svikter ofte tidligere enn selve livet, uavhengig av hvor mange monumenter som blir reist for å betraktes og begrunnes.


Carl Abrahamsson (f 1966) er kunstner, skribent og musiker basert i Stockholm. Han har tidligere besøkt Forum Nidrosiae med filmprogrammet “Back to Human Nature!” og foredraget “Contemporary Timelessness – Eternal Trends” og vil introdusere utstillingen under åpningskvelden.

Vernissage: Babel visningsrom for kunst fredag 18. februar kl. 19:00

Live konsert: Swamps Up Nostrils / Svartsinn