FORUM NIDROSIAE PRESENTERER: DELFINER FRA DET KOSMISKE ROM

John C. Lilly og det intelligente universet

I 1961 ble den såkalte Green Bank-konferansen holdt i West Virginia, USA. Her møttes vitenskapsfolk og astronomer for å diskutere hvorvidt den vitenskapelige søkenen etter utenomjordisk intelligens (SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence) var et prosjekt man burde fortsette med, og hvilke metoder som skulle benyttes. Til møtet ble også legen og psykoanalytikeren John C. Lilly invitert på grunn av hans systematiske forsøk på å kommunisere med delfiner. Mange anså disse eksperimentene som en parallell til de kommunikative utfordringene vi kunne forvente oss den dagen vi eventuelt fikk kontakt med romvesener.

Green Bank-deltakerne, som blant andre inkluderte Carl Sagan og Dr. Frank Drake, ble fortryllet av Lillys historier, og omtalte seg selv entusiastisk som Order of the Dolphin, eller Delfin-ordenen, i etterkant av møtet. Lite visste de om at Lilly samtidig eksperimenterte med store mengder LSD i kombinasjon med nedsenking i hermetisk lukkede kister fulle av vann, for å på den måten, ifølge seg selv, traversere universet og møte utenomjordiske vesener og sivilisasjoner. Disse utradisjonelle metodene for å oppnå kosmisk bevissthet førte til Lillys eksklusjon fra den ortodokse SETI-bevegelsen, og til hans sentrale rolle i den forestående psykedeliske revolusjonenen.

Denne kvelden vil religionsviter Thore Bjørnvig ta oss med til Green Bank og videre ut i universet når han forteller Lillys historie, og setter den i sammenheng med forholdet mellom religion og vitenskap i SETI-bevegelsen.

* * *

Om foredragsholderen:

Thore Bjørnvig er mag.art. i religionsvitenskap og uavhengig forsker bosatt i København. Generelt beskjeftiger han seg med “astrokulturelle” fenomener, dvs. kulturelle uttrykk som knytter seg til representasjoner av verdensrommet. Han har særlig forsket på sammenhengen mellom religion og romforskning innenfor SETI. Han er for tiden involvert i to forskningsprosjekter; et angående europeiske rom-leketøy og LEGOs rom-serier i perioden 1978-1987, og et om artikulering av, og grensedragning mellom, religion og spiritualitet i forbindelse med det hollandske romkoloniseringsprosjektet Mars One.

HVOR: BrukBar & SUPA klubb

NÅR: Torsdag 14. november. Dørene åpener kl. 19:00.

PRIS: 50,-

ALDER: 20