Et foredrag av Carl Abrahamsson angående “kunsten i relasjon til kosmiske strømninger, individuell vilje og til en fragmentert samtidskultur. Må kunst være ‘talismanisk’ eller ‘magisk’ for å ha substansiell verdi for mennesket?”

Carl Abrahamsson er kunstner, skribent og musiker basert i Stockholm. Hans esoteriske bakgrunn ligger i de thelemiske og sataniske tradisjonene, og han har vært involvert i Thee Temple Ov Psychick Youth, Ordo Templi Orientis og Church of Satan i 20+ år.

http://www.carlabrahamsson.com

TID: Fredag 28. mai kl. 18:30

STED: Kunst og Fellesskapets Rom @ Kunstakademiet i Trondheim,
Innherredsveien 7, Inngang hjørnet Kirkegata / Gyldenløvesgate.

GRATIS INNGANG!


A talk on art in relation to cosmic currents, individual will and to a fragmented contemporary culture. Does art need to be talismanic or magical in order to have a substantial human value?

Carl Abrahamsson is an artist, writer, musician etc based in Stockholm. His esoteric background lies founded in the Thelemic and Satanic (LaVeyan) traditions, having been involved with Thee Temple Ov Psychick Youth, Ordo Templi Orientis and the Church of Satan for 20+ years.

http://www.carlabrahamsson.com

TIME: Friday May 28, 06:30 pm

PLACE: Art and Common Space @ Trondheim Art Academy
Innherredsveien 7, Entrance corner of Kirkegata / Gyldenløvesgate.

FREE ENTRANCE!