It’s not many years since the Norwegian conspiracy milieu basically consisted of one man – Abel Struksnes. Through the first decade of the 21st century things have changed so that the conspiracy culture now seems like some sort of movement. A movement that’s now in full fusion with alternative and new religious movements. What happened, and what can vi expect in the future?

Media scholar and journalist John Færseth takes us on a journey through a bizarre, sometimes ridiculous, but also at times frightening world. Færseth is currently completing an in-depth article on the subject to be published through Skepsis and Humanist.

The lecture is held at the Støy på landet-festival at Rognes (Norway) on Saturday July 17, 01:00 pm.

* * *

MELLOM CHEMTRAILS OG BAKKEMANNSKAP

– Et dypdykk i den norske konspirasjonssfæren


Det er ikke mange år siden det norske konspirasjonsmiljøet stort sett bestod av en mann, Abel Struksnes. Gjennom 2000-tallet har dette endret seg slik at konspirasjonsmiljøet nå fremstår som noe av en bevegelse, som er i full gang med å fusjonere med alternative og nyreligiøse miljøer. Hva har skjedd, og hva kan vi vente oss fremover?

John Færseth er medieviter og journalist, og tar oss med på en ferd gjennom en bisarr, til tider latterlig men til tider også skremmende verden. Færseth ferdigstiller for tiden en lengre artikkel om temaet som vil bli publisert hos Skepsis og Humanist.

Foredraget holdes på engelsk under Støy på landet-festivalen på Rognes lørdag 17. juli kl. 13:00.

***

Between Chemtrails and Ground Crew Facebook event