2005-08-28

Hvor skal du i uke 42? Foreløpig smakebit på høstens vakreste event…

SOFT FREEDOM:

Trondheim Matchmaking 2005!

Trondheim 17. – 23. oktober:

NOVA konferansesenter / Teaterhuset Avantgarden / Trøndelag Senter for Samtidskunst

Trondheim Matchmaking arrangeres av stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter, TEKS, og er en møteplass for presentasjon av innovative idéer og kunstneriske prosjekter, et sted for å ivareta og utvikle kompetanse og ressurser innen ny teknologi og elektronisk kunst. Nye kunstprosjekter med behov for teknologi – nye teknologier med behov for innhold: et forsøk på å binde sammen ressurser og kompetanse innen feltet.

TEKS fortsetter å arrangere Norges eneste årlige festival for kunst og ny teknologi!

Årets arrangement har tittelen “Soft Freedom“. Med utgangspunkt i Norges 100-års jubileum som selvstendig stat, ser vi på frihetsbegrepet i vår etterhvert digitaliserte verden. Som co-kurator og innleder for dagprogrammet har vi tilknyttet oss Post doktor Alan J. Munro ved Institutt for informasjonsvitenskap og datateknikk, NTNU:

Hva innebærer det å ha frihet til å kommunisere med mennesker og enkelt aksessere informasjon fra hele kloden?

I hvilken grad er nye teknologier som kan spore og overvåke enkeltmennesker en trussel mot den frihet vi har i dag, om noen?

Hvilke muligheter ligger i åpen kildekode?

Trondheim Matchmaking går i år av stabelen uke 42, mandag 17. – søndag 23. oktober, og vi starter det hele med en fire-dagers workshop; “Trondheim Dialog goes Matchmaking”, hvor vi inviterer profesjonelle kunstnere og kunststudenter fra ulike fagfelt i Trondheim, til å være med å jobbe fram prosjekter eller prosjektidèer under ledelse av litteratur- og nymediakunstviter, forsker og codirector for “Virtueel Platform“, Rob van Kranenburg, Nederland.

Onsdag og torsdag viser vi det “digitale” teaterstykket “Bankesignaler. Lysild. Røyksignaler“, Uli Winters/ Klaus Fehling, Tyskland, framført av mekaniske dukker på Teaterhuset Avant Garden!

Fredag og lørdag inntar vi konferansesenteret NOVA, hvor vi serverer et bredt spekter spennende deltakere; kunstnere, forskere, teknologer og filosofer -fra inn og utland- i raske skift.

Som gjesteforelesere og utstillere får årets festival som vanlig besøk av flere av verdens mest profilerte forskere og kunstnere innen feltet! Av bekreftede presentører og utstillere så langt kan bl.a. nevnes:

Pablo Miranda Carranza, London/ Stockholm, arkitekt-kunstner:

Army of Clerks -generative og algoritmiske tilnærmelsesmåter innen arkitektur og design.

Rob van Kranenburg, Nederland, innovasjonskonsulent:

Virtueel Platform; “Vi går inn i et landskap hvor omgivelsene er blitt grensesnittet, hvor vi må lære om igjen å gjøre oss forstått”.

Thorbjørn Lausten, Danmark, kunstner:

Vitenskapelig visualisering, bilder fra det fjerne.

Adam Somlai-Fisher, Ungarn, arkitekt-forsker-kunstner:

Mellom det menneskelige, det fysiske og det virtuelle, mellom det lokale miljøet og det allestedsnærværende globale, digitale media.

Uli Winters, Tyskland, kunstner:

Shaman-O-Matik, elektronisk og mekanisk figurativ kunst.

Usman Haque, England, arkitekt, kunstner:

“Teknologi forandrer vår forståelse av rom, og endrer måten vi forholder oss til hverandre på. Arkitektur sees ikke lenger på som statisk og uforanderlig; men som dynamisk, responderende og konverserende.”

Martin Rieser, England, kunstner, kurator, forfatter:

Interaktivitetens kunst, fra galleri til gate.

Det blir selvfølgelig konsert lørdag kveld med ulike band og soloartister i samarbeide med Lars Myrvoll, http://enlightenment.no. Program og sted kommer snart! I løpet av Matchmakinghelga åpnes årets festivalutstilling ved Trøndelag Senter for Samtidskunst med bl.a. flere av de ovenstående deltakerne (mer info kommer snart):

Følg med på nett for oppdateringer og fullt program: http://www.teks.no

Festivalpass fåes kjøpt for 50 spenn ved inngangen til arrangementene (teaterforestilling og lørdagens konsert har egne billetter). har du spørsmål om tider, steder, overnatting etc, skriv til teks@teks.no

VELKOMMEN!

hilsen TEKSerne!

Trondheim Matchmaking er gjort mulig gjennom støtte fra Trondheim kommune, Norsk kulturråd og PNEK