UPCOMING @ TEKS.STUDIO

DANIEL VINCENT HANSEN
To Commune with the Stars

November 27, 2021January 9, 2022

META.MORF EXCERPTS 2010 – 2020

Loading...

TEKS @ SoMe

Et uredigert og tilfeldig formatert arkiv av publiserte arrangement og prosjekter mellom 2001 og 2018.


An unedited and randomly formatted archive of published posts between 2001 and 2018.

 

SUBSCRIBE
Kunstguiden Trøndelag

Samtidskunstutstillinger i Trøndelag.


Contemporary art exhibitions in Trøndelag.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst.

Uavhengig nettmagasin for formidling, debatt og refleksjon rundt samtidskunst og kulturpolitikk.


Independent magazine for debate and reflection on contemporary art and cultural policies.