17.-18.-19.-20.-21.-22. oktober
finansiert av Norsk kulturråd, PNEK, Trondheim Kommune og De tyske kulturdagene i Norge 2005.
October 17-18-19-20-21-22
financed by the Arts Council Norway, PNEK, the City of Trondheim and Die deutsche Kulturtage in Norwegen 2005

UTSTILLING: "5002"
Trøndelag senter for samtidskunst,
kurert av TEKS