TRONDHEIM MATCHMAKING
2004
FESTIVAL FOR NY TEKNOLOGI OG ELEKTRONISK KUNST

En møteplass for presentasjon av innovative idéer og
kunstneriske prosjekter.
Et prosjekt for å binde sammen ressurser og
kompetanse innen ny teknologi og elektronisk kunst.

Norges eneste årlige festival i feltet!
13. - 17. oktober:
TUSEN TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE SOM GJORDE DETTE TIL 5 FANTASTISKE DAGER!
5 dager, 5 steder!!
I samarbeide med Teaterhuset Avantgarden!
Over 1000 publikummere!

Over 70 forelesere, performere og utstillere!
KLIKK HER FOR FYLDIG BAKGRUNNSDOKUMENTASJON OG PROGRAM!
FOTODOKUMENTASJON!
A PERFECT MATCH: KRITIKK PÅ FURTHERFIELD.ORG!
13. oktober 2004 ønsket Trondheim Elektroniske Kunstsenter, TEKS, velkommen til tredje året på rad med festivalen for ny teknologi og elektronisk kunst!

TRONDHEIM MATCHMAKING er en møteplass for presentasjon av innovative idéer og kunstneriske prosjekter, et sted for å ivareta og utvikle kompetanse og ressurser.
Nye kunstprosjekter med behov for teknologi, nye teknologier med behov for innhold, et forsøk på å binde sammen ressurser og kompetanse innen ny teknologi og elektronisk kunst.

Til årets festival, som tidligere år, var det invitert internasjonale kapasiteter som i tillegg til lokale og nasjonale forskere og kunstnere, presenterte svært forskjellige kunst- og forskningsprosjekter innen nye teknologier og elektronisk kunst.

I tillegg til presentasjoner og konserter på Blue Garden arrangerte vi i samarbeide med Teaterhuset AvantGarden forestillinger med Verdensteateret og Kreutzer Kompani på hhv Trondheim Kunstmuseum og TAG. Nytt i år var også at vi arrangerte og kurerte utstilling i lokalene til Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Årets festival hadde blant annet fokus på elektronisk kunst som utsmykking. Vi er vitne til en stadig større etterspørsel av elektronisk kunst for permant installering i offentlige rom.
Dette medfører nye problemstillinger som bør kartlegges og diskuteres.
PNEK, ProduksjonsNettverk for Elektronisk Kunst, har sammen med NOTAM, nettopp utgitt en bok som ser på emnet i norsk sammenheng. Til å belyse temaet nærmere hadde vi invitert Janne Stang Dahl, koordinator i PNEK og medredaktør av boken "Elektronisk kunst i det offentlige rom".

For å følge opp problemstillingen kom en rekke kunstnere som presenterte ulike kunstneriske prosjekter som feks: Natalie Jeremijenko, kunstner/ professor, UCSD, San Diego, "Fishy Interactions" (menneskelig interaksjon med fisk), Anna Hill, kunstner, Dublin: "Space Synnaps Systems" (skulptur i verdensrommet), Even Westvang, kunstner, Oslo, "Nomen Nominandum" (digital utsm. Byåsen skole), Helen Varley, nettkunstner, London:
"Upstage" (åpen-kilde applikasjon som skaper web basert arena for 'cyberformance'.), Bjarne Kvinnsland, komponist, Oslo, "The Tunnel of Light".

Vi så nærmere på demoscenen, multimedia kunst produsert av hacker- og crackerkunstnere; Lassi Tasajärvi, Helsinki, presenterte den første nordiske boken om emnet: "Demoscene: The Art of Real-Time".
Vi tok et blikk på digital livsstil og interaksjon:
Gisle Hannemyr, Inst. for informatikk, UiO: "Digital livsstil", Dag Svanes, forsker, NTNU: "Å forstå den interaktive opplevelsen", Lotte Sederholm, Ørebro: "Interaktiv nordisk skulpturpark", John Hopkins, nomade: "Et liv med åpen kildekode".

I tillegg kunne vi presentere et sterkt konsertprogram, bl.a. med XPLODING PLASTIX, som satte punktum for årets festival lørdag natt!
Andre musikalske innslag var bla:

Kelly Davis, Tokyo/ Oslo
Gintas K, Vilnius
Ryfylke, Oslo
Nopia, Trondheim
Audun Eriksen, Bergen
VideoHomeTraining, Amsterdam
Murmel, Trondheim
Synkopat, Trondheim

eXistens
Utstillingen "eXistens", avholdt i forbindelse med TMM04, viser kunstneriske prosjekter hvor nytt liv, eller nye realiteter, skapt gjennom digitale og elektroniske kunstverk står i sentrum.
Noen av verkene har til felles at de på ulike måter framstår som selvstendige identiter i sitt eget univers med sitt eget livsløp.

Kunstnere representert:
H.C.Gilje: "Sleepers", 2004
Laura Beloff & Erich Berger: "Spinne", 2002
Hilde & Bård Tørdal: "Boyscouts ate my mothers brain!", 2004
Lars Brunström og David Krantz: "Drake", 2004
Trine E Eidsmo: "eMotions", 2003-2004
Knut Mork Skagen: "Alt står bra til med Nordmennene", 2004
Espen Gangvik: "Live Life", 2004