Trondheim Matchmaking del 3, 2002:

Program


foto:dag / kveld

I forbindelse med opprettelsen av stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter i 2002, gjennomføres seminar- og prosjekt serien Trondheim Matchmaking. Hensikten er å hjelpe til og etablere et nettverk i regionen med ressurser innen elektronisk kunst og ny teknologi.
Seminaret er finansiert av PNEK.

Arrangementet gikk av stabelen 22. november på BLÆST. Etter første matchmaking seminar i april i år, som ble en fantastisk kick start for nettverkbyggingen, var vi naturlig nok spente på å se hva dette seminaret kunne bringe.

Oppmøte overskred forventningene denne gangen óg. 130 deltakere på dagseminaret, og 200 på kvelds arrangementet. En dobling fra del 1. De oppmøtte representerte store deler av det seriøse teknologi-, forsknings- og kulturmiljøet i Trondheim, med en alderspredning godt over tre generasjoner.

Trondheim Matchmaking er et sted for innovative tanker og idéer innenfor elektronisk kunst / ny teknologi. Vi fulgte derfor opp strategien fra del 1 med å presentere ulike nye prosjekter og strategier innen feltet. I tillegg var teknokunstneren Natalie Jeremijenko fra New York og daglig leder Ingvar Sjöberg, SmartStudio, Interaktiva Institutet, Stockholm, gesteforelesere. Jeremijenko kom forøvrig ens ærend tur/retur New York/Trondheim med første fly tilbake!-)

Dagprogrammet var tett. Ingen nevnt, ingen glemt, men Frode Heggelunds oppgraderte versjon av sin fjernstyrte kule som oppfølger fra Matchmaking del 1, kan nevnes som eksempel. I del 1 kunne ikke kula (en globus!) kontrolleres trådløst. Det kunne den denne gang. Som resultatet ønsket både Jeremijenko og Sjøberg å bruke denne teknologien i senere samarbeids-prosjekter.

”The Machine project~ club version”, et robotprosjekt av Thomas Kvam og Frode Oldereid, var et bestillingsverk fra TEKS som levde opp til forventningene og ble et av kveldsprogrammets høydepunkter. Likeså Øyvind Brandtseggs ”Improsculpt” prosjekt, bestående av Brandtsegg selv på improsculpt (digitalt instrument utviklet av Brandtsegg), Mirella Pendolin, vokal, og Ole Thomas Kvam, trommer.
Se forøvrig program og fotodokumentasjon på TEKS´nettsted.

Trondheim Matchmaking del 3 ble en befriende og innholdsrik dag. Tilbakemeldingene fra deltakerne er uten unntak positive. Ikke minst er det interessant å legge merke til at interessen for den tverrfaglige tankegangen som ligger til grunn for prosjektet er økende i de miljøer som er adresse for seminaret.

Trondheim Matchmaking har gitt TEKS og det lokale nettverket en god plattform å utvikle seg videre fra. Vi ser også at potensialet i et slikt arrangement på langt nær er oppbrukt.
Vi vil derfor fortsette å arrangere Trondheim Matchmaking framover. For 2003 vil vi prøve å utvide konseptet til å vare over flere dager, på flere steder, med flere temaer.

09-12-02
Espen Gangvik
TEKS