Trondheim Matchmaking var en årlig internasjonal festival for kunst og teknologi, arrangert i åtte år på rad, fra og med 2002 til og med 2009 av TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter. Festivalen utviklet en arena for presentasjoner av innovative ideer og kunstprosjekter, et sted for å dele og utvikle kompetanse og ressurser. Trondheim Matchmaking ble finansiert med støtte fra Norsk kulturråd, Trondheim kommune og PNEK - Produksjonsnettverk for elektronisk kunst.------Trondheim Matchmaking was an annual international festival for arts ad technology, arranged for eight years in a row, from 2002 to 2009, by TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre. The festival developed an arena for presentations of innovative ideas and art projects, a place for sharing and developing competence and resources. Trondheim Matchmaking was financed with the support from The Arts Council Norway, The City of Trondheim and PNEK - Production network for Electronic Arts.